Spłuczka

Autor Wiktoria

Spłuczka składa się ze zbiornika połączonego rurą z miską sedesową oraz dzwonu (umożliwiającego spływ wody) i zaworu z pływakiem, który go otwiera i zamyka. Regulacja lub naprawa może dotyczyć zaworu lub pływaka.

Pływak umocowany jest na ramieniu, które unosi się wtedy, gdy pływak podnosi się wraz z poziomem wody. Prawidłowa regulacja powinna polegać na ustawieniu ramienia pod takim kątem, aby następowało całkowite zamykanie zaworu przed osiągnięciem poziomu wody, przy którym występowałoby samoczynne spływanie wody do miski sedesowej. Regulację tę można przeprowadzić między innymi za pomocą śruby znajdującej się u nasady ramienia pływaka.

Zobacz także: Likwidowanie szczelin w schnącej posadzce

Oprócz ustawienia odpowiedniego poziomu wody w spłuczce ważne jest sprawdzenie, czy pływak nie opiera się o ścianki zbiornika lub o dzwon. Złe zagięcie ramienia lub zbyt dalekie, ewentualnie za bliskie, mocowanie pływaka — może spowodować jego zacięcie w położeniu górnym i mimo opadnięcia poziomu wody ramię pływaka nie odblokuje kurka.


Pływak można przesunąć na dźwigni. Dla dokonania tej regulacji wystarczy odkręcić śrubę zaciskającą, przesunąć pływak i dokręcić śrubę z powrotem. Kurek spłuczki klozetowej otwiera się samoczynnie pod wpływem ciśnienia wody i zamykany jest przez dociśnięcie uszczelki popychanej ramieniem pływaka.

Ostatnio dość powszechnie stosuje się zawór płuczki sedesowej, w którym znajduje się uszczelka z gumy. Przez zawór ten woda nie przecieka na boki, ale przy pewnej odległości między dyszą, przez którą przechodzi woda, a gumową uszczelką następuje bardzo hałaśliwa wibracja zaworu. Można to usunąć przez znalezienie takiej odległości, która pozwoli na swobodny przepływ wody bez powodowania hałasu. Dokonuje się tego, dokręcając lub odkręcając zewnętrzną obudowę zaworu, w której umocowana jest przepona.

Zasada działania zaworu jest następująca: unoszący się pływak powoduje ramieniem (które jest przedłużoną dźwignią) nacisk na korek sąsiadujący z gumową przeponą. W miarę dociskania korka środek przepony zbliża się do dyszy, którą przepływa woda. Przy maksymalnym poziomie wody w zbiorniku korek dociska dokładnie przeponę do dyszy, uniemożliwiając dalszy napływ wody.