Obudowa grzejników c.o.

Autor Monika

Typowy grzejnik centralnego ogrzewania jest mało dekoracyjnym elementem w mieszkaniu. Stąd tendencje do jego ukrycia lub zamaskowania. Decydując się na obudowę grzejnika, należy zdać sobie sprawę, że prawidłowo wykonana osłona, zapewniająca dobry przepływ powietrza, zmniejsza wydajność ogrzewania o około 20 %, a źle zaprojektowana spowoduje jeszcze większą stratę ciepła.

Generalną zasadą przy obudowywaniu grzejników powinno być pozostawienie swobodnego przepływu powietrza, szczególnie w górnej części. Osłony wykonuje się z płyt pełnych, tworząc w ten sposób rodzaj komina, w którym powietrze ma swobodny przepływ lub w formie ażurowej przesłony. W tym drugim przypadku nad kaloryferem może znajdować się parapet. Wszelkie płyty perforowane należy traktować jako pełne, ponieważ przepływ powietrza przez małe otwory jest znikomy i niewystarczający.

Zobacz także: Dach czterospadowy – co warto o nim wiedzieć? Najważniejsze informacje

Osłona powinna nadawać się do łatwego demontażu albo też zapewniać swobodny dostęp do zaworu regulacji przepływu wody; musi też być pozostawiona możliwość łatwego odpowietrzania grzejnika.

Jeśli kaloryfer znajduje się na ścianie bocznej lub pod oknem, które nie ma wystającego parapetu, można wykonać osłonę kombinowaną — pełną z fragmentem ażurowej. Chodzi w tym przypadku o stworzenie płaszczyzny ażurowego parapetu osłaniającej górę grzejnika. Oczywiście taki parapet nie nadaje się do ustawiania doniczek lub książek, ponieważ odcina się w ten sposób jedyną drogę przepływu ciepłego powietrza. Można natomiast obok obudowanego grzejnika wmontować półkę.


Parapet może być wykonany z listew drewnianych ustawionych prostopadle (na sztorc) w odstępach 3-5 cm. Osłonę tego typu instaluje się najczęściej w narożniku pokoju lub zestawia z innym elementem wyposażenia mieszkania. Można ją tak wykonać, aby całkowicie nadawała się do demontażu. Konstrukcję, na której oprą się dwa elementy obudowy, tzn. płyta i ewentualnie parapet z listew, będzie stanowił kawałek płyty mocowany płasko do ściany i ściana boczna mebla z drugiej strony. Jeśli obudowa jest elementem samodzielnym, to ściankę boczną obudowy zastąpi ramka z listew mocowana jako wspornik do ściany.

Ramka parapetu z listew może być położona bez mocowania, jeśli obudowa jest ograniczona stałym meblem i ścianą. W innym przypadku należy ją przytwierdzić wkrętami do konstrukcji nośnej. Płytę osłaniającą przykręca się lub zawiesza na hakach, mocowanych na wspornikach drewnianych.

Mocowanie osłony za pomocą haków jest trudniejsze w wykonaniu, ale dużo łatwiejszy jest wówczas dostęp do grzejnika. Obudowę zdejmuje się po prostu przez uniesienie do góry. Przytwierdzenie takie jest niewidoczne od strony pomieszczenia — w płycie wycina się gniazda, o głębokości 6-8 mm i przykręca blaszki stanowiące oparcie dla haków. Aby uniknąć odstawania płyty, blaszki muszą być wpuszczone swą grubością w płytę. Po przykręceniu blaszek oznacza się miejsca wbicia haków. W tym celu w otwory blaszek wkłada się dopasowane kawałki korka umoczonego z wierzchu w atramencie lub tuszu. Po dokładnym zgraniu wysokości zamocowania płyty ze wspornikiem dociska się płytę, pozostawiając na wsporniku mocującym plamę atramentu lub tuszu. Haki należy wbić w miejscu zetknięcia się z górną krawędzią plamy.

Przy parapetach ażurowych, stanowiących ramkę z krótkimi listwami poprzecznymi, wykonuje się takie same złącza jak opisano przy łączeniu listew. Pracę można trochę uprościć, biorąc pod uwagę, że w tym przypadku nie jest konieczny element o dużej wytrzymałości. Zamiast złączy na wczepy wystarczy tylko wykonać nacięcia, zapewniające wzajemne przenikanie łączonych elementów.

Zobacz także: Wiercenie otworów w drewnie

Jeżeli nad grzejnikiem znajduje się wysunięty parapet, można zrobić osłonę ażurową, dla której zaczepy należy wykonać na tej samej zasadzie jak opisano przy ekranie pełnym. Osłona taka ma postać drewnianej ramki z pionowymi listwami (ustawionymi prostopadle do parapetu, a zatem zgodnie z kierunkiem żeberek grzejnika). Przypomina więc parapet z listew, ale ze względu na większe wymiary musi być wykonana trochę solidniej. Ustawiając listwy zostawia się między nimi maksymalnie szerokie przerwy, ale i uwzględnia konieczność przysłonięcia grzejnika. Rozstaw listew pionowych zależy również od ich przekroju.

Listwa wchodząca głęboko w obudowę — oglądana ze wszystkich stron — będzie nakładała się na listwę sąsiednią, tworząc pełną płaszczyznę drewnianą. Wzmocnienie konstrukcji przesłony polega na wzmocnieniu górnego i dolnego brzegu ramki. W tym celu można wykonać w tym miejscu pasy z listwy, o większym przekroju lub wzmocnić je dokładając dodatkową listwę.