Dla budujących

Malowanie natryskowe

Malowanie natryskowe jest uzasadnione przy malowaniu większych powierzchni. Ma ono wiele zalet (szybkość i równomierność nałożonej powłoki) lecz nie rozwiązuje wszystkich problemów. W dalszym ciągu do malowania niewielkich powierzchni i przy sporadycznym wykonywaniu prac malarskich niezawodny jest pędzel.
Najodpowiedniejsze do malowania natryskowego są duże powierzchnie, np. drzwi, kaloryfery, karoserie samochodów itp. Jakość powłoki malarskiej zależy przede wszystkim od urządzenia natryskowego, jakości farby (lakieru) oraz umiejętności posługiwania się pistoletem natryskowym (odległość od malowanej powierzchni, rodzaj dyszy, gęstość lakieru, sposób prowadzenia pistoletu itp.), których nabywa się z czasem. Technika posługiwania się urządzeniem do malowania natryskowego jest prosta. Lakier umieszcza się w naczyniu, z którego pod ciśnieniem, przez dyszę, jest wytrącany w postaci drobnych kropelek (pył). Kropelki te, osiadając na powierzchni lakierowanej, tworzą powłokę. Przy malowaniu natryskowym nie wolno zapominać o warunkach bezpieczeństwa, gdyż rozpylone lakiery są palne, a w mieszaninie z powietrzem — wybuchowe. Często mają również właściwości trujące.

Aparaty do malowania natryskowego
Najprostszym takim aparatem jest pojemnik aerozolowy. Zaopatrzony jest on w dyszę rozpylającą zamykaną zaworem, która po zwolnieniu zaworu przez nacisk wyrzuca lakier znajdujący się w pojemniku pod ciśnieniem. Pojemniki te są wygodne w użyciu i proste w obsłudze, natomiast wadą ich jest to, że mają niewielką pojemność i służą tylko do jednorazowego użytku. Pojemniki aerozolowe stosowane są do drobnych napraw powłok lakierowych, np. na karoseriach samochodów, meblach itp., oraz do lakierowania niewielkich przedmiotów.
Do rozpylania farby można wykorzystać odkurzacz, podłączając do niego od urządzenia ciśnieniowego specjalnie produkowane pojemniki na lakier z dyszą rozpylającą (regulowaną).
Do malowania natryskowego najczęściej używane są urządzenia kompresorowe oraz pistolety natryskowe elektryczne.
Innym rodzajem malowania natryskowego, trudnym do realizacji w warunkach domowych, jest malowanie elektrostatyczne. Polega ono na tym, że między głowicą rozpylacza a uziemionym przedmiotem malowanym tworzy się pod wpływem wysokiego napięcia (do 110 000 V) pole elektrostatyczne, po którego torach kierowane są zjonizowane cząsteczki lakieru na przedmiot malowany.

Pistolet elektryczny do malowania natryskowego wyposażony jest w wysokociśnieniową pompkę tłokową. Pompka ta (napędzana elektromagnesem) pracuje w rytmie prądu zmiennego (50 Hz, tj. 100 ruchów tłoka na sekundę) i może dać ciśnienie do 9 atmosfer. Lakier pobierany jest z pojemnika za pomocą rurki ssącej i przetłaczany do regulowanej dyszy rozpylającej.

Urządzenia kompresorowe do malowania natryskowego składają się z dwóch podstawowych części: kompresora (sprężarki) oraz połączonego z nim wężem ciśnieniowym pistoletu natryskowego. Bardzo często przy sprężarce zamontowany jest zbiornik wyrównawczy z zaworem bezpieczeństwa i ciśnieniowym przełącznikiem do sterowania pracą sprężarki (znacznie droższy).