Dla budujących

Jak posługiwać się farbami i lakierami

Powłoka malarska składa się w zasadzie z kilku warstw. Kto wbrew tej zasadzie próbuje nałożyć lakier jedną grubą warstwą, ten przekona się, że lakier nie schnie gładko, lecz marszczy się. Na powierzchni tworzy się błona, która nie pozwala wysuszyć się warstwie spodniej, następnie pojawiają się zmarszczki i rysy, a w niedługim czasie następuje łuszczenie się lakieru. Jakość zatem lakierowania zależy przede wszystkim od liczby warstw, a nie od grubości warstwy nałożonej. Powłoki nakładanych lakierów lub farb olejnych muszą być za każdym razem dobrze wyschnięte i utwardzone.
Liczba warstw (powłok) zależy głównie od techniki malowania. Malowanie farbami olejowymi na ścianie ogranicza się do dwu warstw. Malowanie farbami emulsyjnymi z reguły jest trzykrotne. Natomiast przy lakierowaniu szlifowanym trzeba się liczyć z 6 lub 7 warstwami. Dlatego meble szlifowane i lakierowane są takie drogie.
Politurowanie mebli na wysoki połysk wymaga jeszcze większej liczby nałożenia warstw politury spirytusowej na szelaku.
Zasadniczo cały proces malowania musi przebiegać „od chudości do tłustości”, tzn. że każda warstwa wierzchnia powinna zawierać coraz mniej pigmentów, a więcej materiału wiążącego (spoiwa), niż warstwa leżąca pod nią. Spotykane w handlu farby do gruntowania (do malowania wstępnego) i farby powierzchniowe (kryjące) uwzględniają tę zasadę.

Pędzle i narzędzia do malowania
Do przechowywania pędzli, narzędzi i puszek z farbą wystarczy szafka albo półka ustawiona w suchym pomieszczeniu. Ponieważ malowanie nie powinno odbywać się przez cały rok, na okres większych prac renowacyjnych i odnawiania potrzebne jest pomieszczenie suche, wolne od kurzu, dobrze oświetlone.
Nie należy używać do malowania przedmiotów pomieszczenia, w którym znajdują się urządzenia np. do szlifowania, cięcia drewna itp., gdyż w czasie pracy mogą one zapylać świeżo nałożone powłoki malarskie.
Nawet przy dobrym oświetleniu w pracowni w miarę możliwości pracować należy przy świetle dziennym, gdyż przy świetle sztucznym można popełnić liczne błędy.
Zamknięta przestrzeń jest zawsze korzystniejsza niż atelier pod gołym niebem, nawet w lecie.
Zaleca się ostrożność przy wszystkich lakierach nitro i środkach malarskich z silnie ulatniającymi się składnikami. Należy pamiętać o dostatecznym dopływie powietrza.