Naprawa pęknięć tynku na suficie

Autor Albert

Przy stropach prefabrykowanych płytowych często pojawiają się na suficie pęknięcia tynku. Są one przeważnie spowodowane tym, że nie wypełniono zaprawą spoin między elementami stropowymi i wtedy naprawianie pęknięć nie da trwałego rezultatu. Jedynym wyjściem jest zrobienie w tynku widocznego rowka, który sprawi wrażenie zamierzonego efektu. Powstanie na suficie wyraźny podział liniami równoległymi, a uniknie się w ten sposób nieregularnych pęknięć.

Zobacz także: Oklejanie czoła płyty

Rowek może mieć przekrój prostokątny lub trójkątny. Wykonuje go się następująco: do sufitu należy przyłożyć drewnianą listwę i wzdłuż niej naciąć rowek wkrętakiem lub szpachlą, prowadząc narzędzie długim ruchem wzdłuż tej listwy.


Widoczna szerokość rowka powinna wynosić około 1 cm, większa będzie niekorzystna, ponieważ głębokość rowka ograniczona jest grubością tynku, a chodzi o to, aby pęknięcia, które będą w głębi rowka, znalazły się w cieniu i nie były widoczne. Po wycięciu rowka w tynku należy poprawić jego krawędzie, aby były równe i ostre. W tym celu przygotowuje się rzadką zaprawę gipsową i nakłada ją szerokim nożem lub szpachelką, zdejmując nadmiar.