Krzywa grzewcza pompy ciepła – sprawdź, jak powinno się ją ustawić!

Autor Redakcja

Prawidłowe ustawienie krzywej grzewczej w pompie ciepła odgrywa istotną rolę w zapewnieniu efektywnego i wydajnego działania systemu. Poprawne skonfigurowanie krzywej grzewczej pozwala na dostarczanie optymalnej ilości ciepła do ogrzewania budynku w zależności od zmieniających się warunków atmosferycznych. Odpowiednie ustawienie może przyczynić się także do oszczędności energii i zwiększenia komfortu cieplnego wewnątrz budynku. W artykule razem z ekspertem marki Vaillant postaramy się przybliżyć temat krzywej grzewczej oraz jej nastaw.

Co to jest krzywa grzewcza?

Krzywa grzewcza to wykres, na którym na osi pionowej znajdują się temperatury zasilania, a na osi poziomej – temperatury zewnętrzne. Na wykresie tym jest naniesionych kilkanaście krzywych, które określają, jaka ma być temperatura zasilania wychodząca z urządzenia przy danej temperaturze zewnętrznej. W nastawach na regulatorze parametr określony jako krzywa grzewcza może być określony numerem lub bardziej skomplikowanym rysunkiem, na którym zmieniamy odpowiednio przedziały i nachylenia na krzywej. W regulatorach marki Vaillant wybór jest prosty i może go dokonać każdy użytkownik. Należy tylko wskazać numer krzywej bez konieczności samodzielnego rysowania wykresu.

Poniżej znajduje się rysunek krzywych, które są zakodowane w automatyce z pompami ciepła Vaillant.

W tym przypadku, dla temperatury zewnętrznej 0° odczytanej przez czujnik montowany na zewnątrz, temperatura zasilania wychodząca z pompy ciepła będzie równa 55°C.

Algorytm pracy oparty na krzywej jest obecnie najlepszym rozwiązaniem, ponieważ można dopasować temperaturę do panujących na zewnątrz warunków atmosferycznych. Warto jednak zwrócić uwagę, że każdy z obiegów może mieć swoją krzywą:

  • podłogówka może pracować na krzywej 0,25,
  • grzejniki na 0,6,
  • ciepło technologiczne może pomijać krzywe i pracować z jednym parametrem przez cały rok.

Krzywa grzewcza dotyczy jedynie centralnego ogrzewania. Temperatura podgrzewu ciepłej wody nie jest uzależniona od temperatury zewnętrznej, a wymaganej przez użytkownika temperatury w podgrzewaczu. 

Błędne ustawienie krzywej grzewczej – z czym to się wiąże?

Głównym problemem źle wybranych krzywych grzewczych jest niedogrzanie lub przegrzanie budynku. Tryb pracy w oparciu o krzywą jest głównym algorytmem pracy, jednak w regulatorze są dostępne jeszcze inne nastawy, jak np. praca po termostacie, który może wyłączać domowe urządzenia zbyt szybko. W efekcie krótkie czasy pracy prowadzą do taktowania urządzenia i szybszego zużywania sprzętu.

Do czego prowadzi ustawienie zbyt wysokiej lub zbyt niskiej krzywej grzewczej?

  • Każde podniesienie krzywej, a co za tym idzie podniesienie temperatury zasilania, prowadzi do zmniejszenia COP, czyli efektywności pompy ciepła. Spadek efektywności to z kolei wzrost kosztów ogrzewania. Ustawienie zbyt wysokiej krzywej może więc powodować niepotrzebny wzrost kosztów nawet o kilka procent.
  • Efekty ustawienia niskiej krzywej grzewczej mogą odczuwać wszyscy domownicy. Objawia się to mniejszym komfortem cieplnym. Przez zbyt niską grzewczą zadana temperatura może nie być osiągnięta, pomimo że pompa pracuje na najniższym obciążeniu i ma jeszcze duży zapas mocy.

Jak ustawić krzywą grzewczą pompy ciepła?

Najprostsze zadanie mają użytkownicy, którzy posiadają dokładny projekt instalacji. W projekcie znajduje się bowiem wymaga temperatura zasilania dla temperatury projektowej, dzięki czemu można odczytać, jaka powinna być krzywa. Przykładowo, jeśli budynek mieści się w III strefie i temperatura projektowa to -20°C, a jego instalacja była projektowana na parametr 35/30°C, to krzywa grzewcza wynosi 0,3.

W przypadku domów, które nie mają dokładnego projektu, należy przyjąć pewien punkt wyjścia i obserwować, jak zachowuje się instalacja oraz budynek. Wstępnie, jeśli nie znasz temperatur z lat poprzednich, możesz przyjąć, że krzywa 0,2-0,3 będzie odpowiednia dla obiegów podłogowych, natomiast 0,6 dla grzejników. Oczywiście wybór krzywej zależy od:

  • strefy klimatycznej,
  • rodzaju budynku,
  • systemu grzewczego,
  • indywidualnych potrzeb.

W przypadku, gdy ustawisz na regulatorze oczekiwaną temperaturę 21°C, a w pomieszczeniu będziesz mieć wyższe temperatury, to nie zmniejszaj zadanej temperatury, a właśnie krzywą. Analogicznie, jeśli budynek jest stale niedogrzewany, warto podnieść krzywą do góry np. z 0,6 na 0,7. Zmiana o pół stopnia z 0,3 na 0,25 może być już odczuwalna, choć nie od razu. Pamiętaj, że budynek akumuluje w sobie pewną ilość energii i nie odczujesz zmiany po godzinie czy dwóch. Każda zmiana wymaga okresu kilku dni na ustabilizowanie się temperatur. Nie należy więc zmieniać krzywej częściej niż co 3 dni, ponieważ nie będziesz mieć pewności, czy przyniosło to zamierzony efekt. Oprócz zmiany kąta nachylenia krzywej możesz również ustawić jej przesunięcie równoległe:

Bardzo ciekawą opcję posiada regulator sensoCOMFORT VRC720 z pompą aroTHERM plus – jest to automatyczna adaptacja krzywej. W regulatorze tym (montowanym w głównym pomieszczeniu) znajduje się czujnik temperatury, który pomaga automatyce wybrać najlepsze rozwiązanie. W momencie, gdy nie uzyskujesz dokładnie zadanej temperatury, automatyka Vaillant dopasowuje ustawienia samodzielnie. Pamiętaj, że proces te również trwa klika dni i możliwy jest dla każdego obiegu grzewczego oddzielnie. 

W przypadku problemów z nastawą krzywej zawsze możesz skontaktować się ze swoim instalatorem lub infolinią techniczną Vaillant.

Artykuł sponsorowany