Organizacja budowy

Materiały malarskie i ich zastosowanie

W zależności od rodzaju podłoża dobiera się odpowiednie materiały malarskie. Początkujący malarz amator powinien korzystać z rad udzielonych mu przez sprzedawcę odnośnie do użycia i stosowania zakupionego materiału. Porada sprzedawcy materiałów malarskich może być precyzyjna wówczas, jeśli dokładnie przedstawi się przedmiot malowania. Należy więc przed pójściem do sklepu dokładnie wymierzyć powierzchnie, które chcemy pomalować. Tylko dokładne wymiary przedmiotu lub ścian wnętrza pozwalają obliczyć ilość potrzebnych materiałów do malowania. W praktyce najczęściej spotyka się następujące podłoża:
– mineralne: tynki wapienne, podłoża betonowe, płyty ścienne gipsowe, płytki ceramiczne,
– organiczne: drewno lite, płyty z materiałów drewnopochodnych, tapety papierowe lub winylowe, linoleum, tworzywa sztuczne,
– metalowe: żelazo i stal, żelazo ocynkowane, cynk, metale lekkie i inne metale nieżelazne.
Podczas gdy pewną grupę materiałów malarskich można na ogół zastosować zarówno do drewna, jak i metalu, to jednak w odniesieniu do podłoży mineralnych — na ogół stosuje się inne materiały. Innymi słowy, lakierem olejno-żywicznym można pokryć olejną powłokę na drewnie lub elementach metalowych, ale nie na elewacji budynku. Natomiast materiał do malowania elewacji domu, np, farba krzemianowa, nie jest odpowiedni do malowania metali.

Zastosowanie materiałów malarskich
Podstawowym materiałem do malowania jest farba występująca zazwyczaj w postaci zawiesiny pigmentów w różnych spoiwach. Zależnie od wymagań stawianych powłokom używane są określone rodzaje farb i odpowiednie sposoby ich nakładania, np. przy użyciu pędzla, za pomocą natrysku, przez zanurzanie przedmiotu w farbie i inne. Nieodzownym składnikiem farby do malowania jest spoiwo, które wiążąc cząsteczki pigmentów w płynnym roztworze zapewnia powłokom malarskim po wyschnięciu dobrą przyczepność do podłoża oraz stosunkowo dużą odporność na ścieranie.

Spoiwami mogą być: roztwory klejów roślinnych i zwierzęcych, szkło wodne, oleje schnące i ich przetwory (pokosty), żywice i ich przetwory (lakiery) itp. Spoiwa możemy podzielić na wodne, tj. takie, które rozpuszczają się w wodzie, bezwodne, które w wodzie się nie rozpuszczają, i emulsyjne, które są połączeniem spoiw wodnych i bezwodnych. Do spoiw wodnych należą więc: woda wapienna, roztwór kleju roślinnego lub zwierzęcego, kazeina, szkło wodne itp., natomiast do spoiw bezwodnych – wszelkiego rodzaju oleje schnące i ich przetwory (pokosty), żywice i ich przetowry (lakiery), asfalty (bituminy), różne tworzywa sztuczne.