Oznaczenie otworu na osadzenie haka

Autor Albert

Przed wykonaniem otworów w ścianie lub suficie należy dokładnie określić usytuowanie haka. Nie wystarczy oznaczyć go punktem. Trzeba wyznaczyć oś haka przez dwie linie przecinające się pod kątem prostym, co zapobiega niedokładnościom, które mogą powstać w czasie wiercenia otworu.

Bardziej skomplikowaną czynnością jest umocowanie na ścianie listwy lub deski, które z powodu długości muszą być przytwierdzone w kilku punktach. Aby ułatwić sobie wyznaczenie tych miejsc, należy przyjąć następującą kolejność: wywiercić otwory w desce lub listwie, przyłożyć ją do ściany w miejscu, w którym będzie zamocowana, a następnie poprzez wywiercone otwory oznaczyć gwoździem ślad na tynku. Ślad pozostawiony przez gwóźdź utrwala się ołówkiem, rysując dwie przecinające się linie. Nie należy natomiast rozpoczynać pracy od osadzenia w ścianie kołków, gdyż łatwo można popełnić błąd w rozmieszczeniu punktów przybicia gwoździ w desce lub listwie. Naprawienie takiego błędu jest trudne.


Ze względu na bezpieczeństwo, przed rozpoczęciem pracy należy zawsze sprawdzić, czy w miejscu, gdzie ma być umocowany kołek, nie przebiegają przewody elektryczne. W starym budownictwie prowadzone są one w rurkach umocowanych w bruzdach, wykutych w ścianach i przykrytych tynkiem. Przewody biegną na ogół po linii prostej w górnej części ściany, pod sufitem. W miejscach połączeń przewodu widoczne są puszki rozgałęźne.

Zobacz także: Jak posługiwać się farbami i lakierami

W nowym budownictwie przewody elektryczne umieszczone są w izolacji z tworzywa sztucznego i umocowane bezpośrednio w tynku, ale nie zawsze biegną po liniach prostych. Przed wywierceniem otworu w ścianie należy więc delikatnie odłupać tynk i sprawdzić, czy nie ma w tym miejscu przewodów elektrycznych.