Dla budujących

Obudowa rur instalacyjnych

Rury prowadzone po wierzchu są elementem szpecącym ścianę. Trudno je zamaskować przez malowanie, zawsze bowiem odznaczają się na jasnym tle, a ponadto we wszystkich zgrubieniach i złączach zbiera się kurz. Pewnym wyjściem z sytuacji jest wykonanie drewnianej obudowy. Należy tylko pamiętać, że nie zawsze może ona być stała, w wielu przypadkach trzeba będzie wykonać fragmenty łatwe do demontażu lub otwierane, w celu zapewnienia dostępu do zaworów itp.
Najbardziej widoczne są rury w łazience. Jedyne osłonięcie może tu jednak stanowić tylko płyta paździerzowa mocowana na wsporniku do ściany, która nie zamyka szczelnie przestrzeni obudowanej ani nie sięga do samej podłogi. Konieczne jest pozostawienie swobodnego przepływu powietrza, w celu zachowania takiej samej wilgotności z obu stron. Obudowując zespół rur w łazience, należy główną płytę osłaniającą odsunąć od ściany 20-30 cm. Często w takich przypadkach warto wykorzystać część wolnej przestrzeni i zrobić schowki lub półki, które w tym pomieszczeniu są zawsze potrzebne.


W łazience najczęściej ustawione są w jednej linii: miska sedesowa, umywalka i wanna. Jest to układ typowy dla nowoczesnego budownictwa. Przewody kanalizacyjne biegną zawsze za umywalką. Rozszerzając trochę część górną ekranu osłaniającego rury, można również przysłonić rezerwuar. Miska sedesowa zostanie w ten sposób umieszczona w niskiej wnęce, co nie przeszkodzi w jej prawidłowym użytkowaniu, a sprawi wrażenie mniejszego tarasowania miejsca przez to urządzenie. Oczywiście w celu dobrego osłonięcia rur nie wystarczy sam ekran frontowy, najlepsza jest skrzynia osłaniająca również boki; należy tylko pamiętać o pozostawieniu dostępu do zaworów odcinających dopływ wody i do rezerwuaru. Osłona musi być wykonana z dość grubej płyty (około 18-20 mm) i zamocowana na konstrukcji z kątownika stalowego kotwionego w ścianie lub na ramce drewnianej mocowanej do ściany na kołki. W tym drugim przypadku osłonę powinno się dodatkowo oprzeć na prętach stalowych stojących na podłodze.
Bezpośrednie mocowanie płyty do elementu stalowego pozwala na mniejsze wysunięcie obudowy. Najpierw należy przykręcić dwie płyty boczne wkrętami, przechodzącymi przez otwory w kątowniku stalowym i wkręconymi w grubość płyty. Następnie montuje się płytę czołową przykręcając ją na skrajach do czoła osłony bocznej z jednej i drugiej strony.
Mocowanie do łat drewnianych jest łatwiejsze i mocniejsze, ale obudowa zajmuje więcej miejsca. Kolejność montażu jest następująca: przykręca się łaty drewniane wkrętami przechodzącymi przez otwory na wsporniku metalowym, następnie płyty montuje się zupełnie niezależnie — wszystkie bowiem są przykręcane do łat drewnianych. W tym wariancie istnieje łatwość demontażu fragmentu obudowy.