Mocowanie łap przeciwwyważeniowych

Autor Albert

Łapy przeciwwyważeniowe zabezpieczają przed włamaniem — otwarciem drzwi przez uniesienie skrzydła i zdjęcie go z zawiasów bez otwierania zamka. Należy je umieścić od strony zawiasów, na zewnątrz mieszkania. Pracę rozpoczyna się od umocowania blachy, stanowiącej punkt oporu, którą przykręca się do ościeżnicy.

Najpierw należy wyciąć otwór w ościeżnicy, następnie po odrysowaniu zewnętrznych konturów blachy, ściąć warstwę drewna równą jej grubości. Blachę osadza się w wyciętym gnieździe i oznacza miejsca na wkręty. Po przykręceniu elementu oporu, wsuwa się łapę przeciwwyważeniową w wykonany uprzednio otwór i na płycie drzwi, które muszą być zamknięte, oznacza się miejsce otworów; należy je wiercić na wylot. Łapy powinny być zamocowane w taki sposób, aby od zewnątrz widoczny był łeb wkrętu, nakrętki zaś od strony wewnętrznej.


Łapy przeciwwyważeniowe mogą być również kryte w grubości drzwi. Kolejność pracy jest wtedy odwrotna. Najpierw należy łapę przeciwwyważeniową przymocować do płyty drzwiowej. Następnie czoło przymocowanego elementu maluje się farbą lub tuszem i lekko przymyka drzwi, w celu dokładnego odbicia farby na ościeżnicy drzwiowej, co wyznacza miejsce otworu elementu oporu. Przed przystąpieniem do wycinania tego otworu nakłada się blachę dokładnie w miejscu oznaczonym farbą i obrysowuje jej kontury na ościeżnicy. Dopiero po dokładnym usytuowaniu blachy wycina się otwór na łapę, a następnie — płytkie gniazdo grubości blachy. Blachę wkłada się w wycięte gniazdo i wyznacza otwory na wkręty, następnie wierci je i przykręca blachę oporową.

Zobacz także: Naprawa odpadającego tynku

Przy jednym i drugim typie łap przeciwwyważeniowych należy pamiętać o dokładnym ustawieniu blach, stanowiących punkty oporu. Nie powinno się pozostawiać zbyt dużego luzu między łapą a górną krawędzią otworu, celem bowiem łap jest zabezpieczenie przed podniesieniem skrzydła drzwi do góry.