Rodzaje ścian

Autor Albert

W nowo wybudowanych domach ściany i sufity w pomieszczeniach mieszkalnych są otynkowane oraz pomalowane mlekiem wapiennym i wszystkie wyglądają jednakowo. Tymczasem pod tynkiem znajdują się różnorodne materiały, których użyto do wykonania tych na pierwszy rzut oka tak samo wyglądających elementów mieszkania. Jeśli w mieszkaniu planuje się przeróbki, trzeba wiedzieć z jakich materiałów wykonywane są ściany i do jakiego typu je zaliczyć. Zasadniczo rozróżnia się ściany nośne, czyli konstrukcyjne, oraz działowe.

Ściany nośne stanowią konstrukcję budynku i na nich opiera się strop oraz wyższe kondygnacje. Ściany konstrukcyjne wewnętrzne mogą znajdować się tylko w mieszkaniach M-4 i większych. W mieszkaniach małych natomiast, typu M-2 i M-3, ściany konstrukcyjne występują tylko między poszczególnymi mieszkaniami. Są one wykonane z materiałów twardych, a ich grubość mierzona z tynkiem wynosi 15 cm i więcej. Przekuwanie w tych ścianach jakichkolwiek otworów, np. dla zainstalowania okienka podawczego z kuchni do pokoju, jest niedopuszczalne.

Zobacz także: Przygotowanie podłoża i zaprawy

Także w ścianach z przewodami wentylacyjnymi i innymi wszelkie przeróbki są wykluczone. Pozostają jeszcze ściany działowe, których grubość w stanie surowym wynosi 6,5 cm, a po otynkowaniu — 9-10 cm. Ściany działowe o grubości poniżej 10 cm wytwarzane są sposobem przemysłowym z betonu lub gipsu i jako tzw. prefabrykaty łączone w całość z innymi elementami. Występują też ściany działowe żelbetowe. Kucie w nich otworów byłoby trudne, gdyż są one zbyt twarde.

Stropy wykonywane są najczęściej z gotowych elementów żelbetowych lub z płyt żelbetowych (stropy prefabrykowane). Mają one dużą wytrzymałość i są bardzo twarde. Mniejszą wytrzymałością odznaczają się ściany konstrukcyjne i są one mniej twarde, chociaż niejednokrotnie zrobione z tego samego materiału co stropy. Mniej twarde są również ściany wykonane z cegły pełnej, cegły dziurawki oraz z bloczków żużlo- i gruzobetonowych. Jedynym materiałem nie sprawiającym trudności podczas przekuwania jest gazobeton, z którego na ogół wykonane są ściany zewnętrzne.

Zostaw komentarz