Rodzaje okien

Autor Albert

Najczęściej spotykanym typem okna w tzw. nowym budownictwie jest okno zespolone. Składa się ono z dwóch skręconych ze sobą ramiaków, zamocowanych w ościeżnicy (futrynie) na wspólnych zawiasach i tworzących jeden element okienny z podwójnym szkleniem — otwierany do środka. Ramy okienne rozkręca się tylko wtedy, gdy konieczna jest wymiana szyby lub do mycia; zespolone są one ze sobą wkrętami widocznymi od strony wewnętrznej.
Rzadziej spotykane — tylko na wsiach i w małych miastach — są okna skrzynkowe oraz ościeżnicowe. Obydwa typy składają się z niezależnie otwieranych skrzydeł, z tym że w oknie skrzynkowym oba skrzydła otwierają się do środka, a w ościeżnicowym jedno skrzydło jest otwierane na zewnątrz, drugie — do środka.

Zostaw komentarz