Organizacja budowy

Przeprowadzka

Wprowadzenia rury do komina będzie w miarę proste, jeśli dysponuje się odpowiednią ilością wykładziny z blachy. Otwór w kominie musi być wyłożony podwójną wykładziną z blachy, która w postaći tulei obejmuje rurę od wewnątrz i z zewnątrz tak, że powietrze z boku (tzw. “fałszywe”) nie może się do niej dostać. Uszczelnienie rury kominowej za pomocą gliny lub szamotu nie spełnia zadania w wystarczającym stopniu, bardzo bowiem szybko tworzą się szczeliny, przez które dostaje się “fałszywe” powietrze. Wykładziny bez podwójnej ścianki blaszanej mają poza tym tę wadę, że rura kominowa musi być zbyt głęboko wsunięta w komin. Wskutek tego gazy spalinowe nie mogą swobodnie odpływać ku górze, a piec źle ciągnie. Koniec rury kominowej nie powinien w żadnym przypadku sterczeć wewnątrz komina. Poważnym błędem jest niewłaściwe przyłączenie dwu pieców do jednego komina.
Rury kominowe nie powinny znajdować się na jednej wysokości, a różnica tych wysokości powinna wynosić przynajmniej 30 cm.


Jeśli piec źle ciągnie; to przyczyną tego mogą być nie tylko wymienione wyżej usterki w instalacji. Poniższa lista pytań ułatwi nam rozeznanie sytuacji:

  • kiedy ostatnio rura kominowa i sam piec były oczyszczone?
  • czy wykładzina pieca nie jest uszkodzona?
  • czy połączenia rur i “kolanek” są szczelne?
  • czy nie pokazała się na nich rdza?
  • czy drzwiczki wycierowe w piecu są w dobrym stanie?
  • czy sprawdzono szczelność drzwiczek innych pieców, w których się nie pali w danym czasie?

Dopiero po wyjaśnieniu tych wszystkich wątpliwości można uważać, że przyczyna złego ciągu tkwi w kominie. Skontrolowanie komina należy jednak już do fachowca.