Organizacja budowy

Przeprowadzka

Prawidłowe ustawienie pieca
Wszystkie piece i urządzenia do ogrzewania pomieszczeń, różne typy kotłów i podgrzewaczy centralnego ogrzewania powinny być ustawione i konserwowane przez fachowca.
Dym z pieca przechodzi przez rurę kominową do komina i stąd do atmosfery. Gorące gazy spalinowe mają tendencję do wznoszenia się w górę. Powstaje więc ciąg ciepła ku górze, co z kolei powoduje wciąganie (zasysanie) zimnego powietrza do komory paleniskowej. Im mniejsza jest różnica temperatur między wylotem komina a paleniskiem, tym mniejsza ilość świeżego powietrza zostaje wessana do paleniska. Rezultatem tego jest słaby ciąg komina. Należy wówczas sprawdzić, czy:

  • piec, rura kominowa lub sam komin nie pobierają przypadkiem powietrza z boku, tzn. czy zasysanie odbywa się nie tylko przez palenisko,
  • swobodny wylot gazów spalinowych do atmosfery nie napotyka przeszkody w postaci żużla w piecu lub wskutek nieprawidłowego umieszczenia rury kominowej w kominie.

Miejsce ustawienia pieca powinno być tak usytuowane, aby gazy spalinowe miały najkrótszą drogę, a piec dobrze ciągnął. Rura kominowa kilkakrotnie załamana pogarsza znacznie ciąg kominowy. Jeśli nie można uniknąć takiego jej kształtu, należy zadbać o bardzo szczelne połączenie poszczególnych odcinków. Prowadząca wprost z pieca rura wylotowa w żadnym przypadku nie może być wetknięta w rurę kominową, tylko odwrotnie — rura kominowa powinna wchodzić w wylotową. Rury, jakimi dysponuje handel, są zawsze nieco grubsze na jednym końcu, podobnie jak połączenia kątowe (tzw. “kolanka”). Pozwala to na łatwe łączenia odcinków rur. Jeśli odległość między piecem a kominem musi być w miarę duża, to należy postarać się, aby odcinek sąsiadujący z piecem miał kierunek wznoszący się, co ułatwi spalinom odpływ do komina.