Dla budujących

Powlekanie i malowanie drewna

Powierzchnie uprzednio lakierowane muszą być przed nowym lakierowaniem dokładnie przygotowane. W zależności od stanu starej powłoki stosuje się następujące sposoby przygotowania podłoża i wykonania nowej powłoki lakierowej.
Powłoki nie uszkodzone należy zmyć roztworem wodnym salmiaku, a po wyschnięciu roztworu lekko przeszlifować papierem ściernym i pomalować lakierem.
Powłoki uszkodzone należy zmyć roztworem wodnym salmiaku, odkryte miejsca w powłoce zagruntować środkiem impregnującym do drewna i w miarę potrzeby je zaszpachlować, a następnie przetrzeć papierem ściernym i pomalować farbą podkładową. Następnie całą powierzchnię należy polakierować jedno- lub dwukrotnie.
Powłoki malarskie zniszczone wymagają całkowitego zeskrobania (aż do drewna) i zmycia całej powierzchni środkami trawiącymi. Po wyschnięciu powierzchni należy je oszlifować papierem ściernym, zagruntować, zaszpachlować i ponownie przeszlifować. Tak przygotowaną powierzchnię powinno się następnie pomalować farbą podkładową, a po wyschnięciu farby przeszlifować i dwukrotnie pomalować lakierem, z zachowaniem zasad wymaganych przy nanoszeniu nowych powłok.

Lakierowanie podłóg i schodów drewnianych
Schody i podłogi są szczególnie narażone na zniszczenie mechaniczne. Dlatego nie można ich malować zwykłymi lakierami przeznaczonymi do lakierowania przedmiotów użytkowych wewnątrz pomieszczeń, lecz specjalnymi lakierami do podłóg. Przy wykonywaniu powłok z tych lakierów szczególnie wymaga się przestrzegania zasady, aby każda następna warstwa była nakładana po gruntowym wyschnięciu warstwy poprzedniej tj. najwcześniej po 24 godz.
Przygotowanie surowego podłoża do lakierowania. Całą powierzchnię przeznaczoną do lakierowania należy dokładnie przeszlifować ręcznie papierem ściernym lub ręczną szlifierką zaopatrzoną w tarczę owiniętą papierem ściernym. Jeszcze lepiej można pracę tę wykonać za pomocą specjalnej mechanicznej szlifierki do parkietów, jeżeli mamy możliwość jej wypożyczenia. Po oszlifowaniu podłożą należy starannie oczyścić je z pyłu i resztek ścierniwa. Podłogi i schody wykonane z miękkiego drewna powinny zachować naturalny rysunek i barwę drewna. Warunek ten można spełnić stosując jedno z dwu następujących rozwiązań:
– Lakierowanie lakierem bezbarwnym. Powierzchnię podłogi lub schodów pokrywamy lakierem bezbarwny. Jako warstwę podkładową stosujemy lakier z dodatkiem rozcieńczalnika w ilości 10%. Następne warstwy, pośrednią i wykańczającą, nanosimy z lakieru nie rozcieńczonego. Ewentualne nierówności lub zanieczyszczenia w warstwie podkładowej usuwamy przez ich oszlifowanie. Lakier nanosimy szerokim pędzlem, prowadząc go wzdłuż słojów drewna.
– Impregnowanie preparatem impregnującym. Podłoże należy przed nałożeniem preparatu przetrzeć ścierką i zmyć rozpuszczalnikiem. Preparat impregnujący nanosi się na powierzchnię podłogi lub schodów trzykrotnie, przy czym pierwszą warstwę preparatu nanosi się obficiej niż dwie pozostałe. Po wyschnięciu pierwszej warstwy należy oszlifować ją papierem ściernym i odkurzyć z pyłu. Kolejne warstwy impregnatu nanosi się po całkowitym stwardnieniu spodnich warstw.
Pomieszczenie, w którym odbywa się impregnowanie, powinno być dobrze przewietrzone.