Dla budujących

Powlekanie i malowanie drewna

Odnawianie powłoki lakierowej z odtworzeniem naturalnej barwy drewna. Należy starannie oczyścić powierzchnię starej powłoki lakierowej, po czym delikatnie ją zeszlifować papierem ściernym i odpylić oraz, stosownie do rodzaju starej powłoki, nałożyć na drewno nową warstwę np. lakieru olejno-żywicznego, schnącego na powietrzu, lub lakieru olejno-żywicznego, schnącego na powietrzu, wodoodpornego. Lakiery tego rodzaju tworzą powłoki trwałe, o dobrym połysku i nadające się do szlifowania. Powłokę nanosi się w 2-3 warstwach w odstępach 24-godzinnych.

Malowanie farbami i emaliami olejnymi na drewnie
Malowania farbami i emaliami olejnymi na drewnie litym i na tworzywach drzewnych dokonuje się w celu zabezpieczenia drewna i uzyskania żądanego wyglądu estetycznego powłoki. Białą lub kolorówą emalią olejno-żywiczną ogólnego stosowania można pokryć niejedną usterkę podłoża oraz niepozornym starym powłokom emalii nadać estetyczny wygląd.

Lakierowanie powierzchni surowych. Przedmioty i elementy drewniane surowe przeznaczone do użytkowania wewnątrz pomieszczeń pokrywamy powłokami lakierowymi złożonymi z czterech warstw, bez względu na to czy chcemy uzyskać powłokę białą, czy kolorową. Kolejność, rodzaj i sposób nanoszenia poszczególnych warstw są następujące:
– warstwa gruntująca — wykonuje się ją przy użyciu gruntownika pokostowego lub impregnatu do drewna; przed naniesieniem warstwy należy podłoże podszpachlować i przeszlifować;
– warstwa podkładowa – nanosi się ją przy zastosowaniu lakieru podkładowego białego; również przed nałożeniem tej warstwy należy podkład przeszpachlować i przeszlifować;
– warstwy powierzchniowe — wykonuje się dwie warstwy powierzthniowe: pośrednią i wykańczającą; warstwy te nanosi się, w zależności od żądanego wyglądu pomalowanej powierzchni, lakierem dającym powłokę o wysokim połysku, bądź powłokę matową; podobnie jak przy warstwie podkładowej stosuje się przed naniesieniem obu warstw szlifowanie podkładu.