Dla budujących

Powlekanie i malowanie drewna

Drewno twarde po zapokostowaniu i wysuszeniu poddaje się delikatnemu szlifowaniu papierem ściernym nr 150, po czym powierzchnię odpyla się przez potarcie gazą zwilżoną lakierem do zbierania pyłu (lakier olejno-żywiczny do zbierania pyłu). Następnie na drewno twarde nakłada się wypełniacz porów przez wcieranie tamponem z szorstkiej tkaniny, np. lnianej. Wypełniacz porów olejno-żywiczny na drewno zasklepia pory drewna i wyrównuje powierzchnie podłoża przed lakierowaniem, nie przesłaniając słojów. Po usunięciu nadmiaru wypełniacza przez szlifowanie papierem drobnoziarnistym, (nr 180-240) po upływie 24 godz od chwili wtarcia w pory drewna wypełniacza oraz po przetarciu gazą zwilżoną lakierem w celu zebrania pyłu nakłada się lakier pędzlem. Warstwa lakieru powinna wysychać nie mniej niż 24 godz. Następnie powłokę lakieru poddaje się szlifowaniu na mokro papierem ściernym, najpierw nr 180, następnie nr 220 i 280. Po szlifowaniu powierzchnię oczyszcza się i suszy ok. 6 godz., po czym przeciera się gazą zwilżoną lakierem do usuwania pyłu. Z kolei po 24 godz. nanosi się kolejną warstwę lakieru, podobnie jak poprzednią. Ta ostatnia warstwa lakieru powinna wysychać ok. 30 godz. Jednak do eksploatacji lakierowane przedmioty można oddać nie wcześniej niż po upływie 4 dni od zakończenia lakierowania.

 

Politurowanie powierzchni drewna (z widoczną strukturą drewna) jest stosowane szczególnie przez rzemieślników w małych warsztatach usługowych. Polega ono na wielokrotnym nakładaniu cienkich warstw politury szelakowej, syntetycznej lub nitrocelulozowej z jednoczesnym szlifowaniem i wypełnianiem porów drewna za pomocą pumeksu wiązanego politurą. Powierzchnia drewna przewidziana do politurowania musi być absolutnie gładka i bez uszkodzeń.
W procesie politurowania można wyróżnić następujące fazy: ożywianie rysunku drewna, gruntowanie i zacieranie porów, politurowanie właściwe, utrwalanie połysku i usunięcie resztek oleju.
Ożywianie rysunku drewna polega na umiarkowanym wcieraniu w powierzchnię drewna oleju lnianego lub wrzecionowego za pomocą szmatki. Po równomiernym wtarciu oleju powierzchnię przeciera się suchą, czystą szmatką lnianą lub flanelową. Następnie całą powierzchnię nasyca się roztworem politury (ok. 8%) za pomocą tamponu, wykonując ruchy koliste i, w miarę wyczerpywania się politury, z coraz większym naciskiem. W ten sposób gruntuje się powierzchnie aż do uzyskania wyglądu lekko matowego.