Organizacja budowy

Podstawowe wyposażenie w narzędzia

Co jednak należy zrobić, jeśli mimo wszystko wkrętu nie można wkręcić? Najpierw należy dokoła główki usunąć nieco materiału (drewna) i nasączyć trochę odrdzewiecza lub nafty, a nastąpnie kilka razy uderzyć młotkiem w główkę wkjętu. Jeśli to nie pomoże; nie pozostaje nic innego, jak przyłożyć wkrętak do brzegu rowka i ostrożnymi uderzeniami młotka starać się o zluzowanie wkrętu. Ten sposób bywa skuteczny nawet wówczas, gdy połowa główki wkrętu jest wykruszona. Jeśli cała główka wykruszy się, można sobie poradzić już tylko przez zwiercenie reszty wkrętu i wkręcenie nowego. W takim przypadku otwór zazwyczaj powiększa się i zachodzi konieczność zastosowania większego wkrętu lub zwężenia otworu. Często wystarczy parę kropel kleju uniwersalnego, aby nowy wkręt znowu mocno osadzić. Większe otwory wypełnia się watą nasyconą tym klejem lub klejem dwuskładnikowym, można też umieścić w otworze kilka drewienek od zapałek umaczanych w kleju uniwersalnym.

Piłowanie – rozpoczęcie robót z drewnem
W naszym podstawowym wyposażeniu w narzędzia uwzględniliśmy już uniwersalną piłkę do cięcia. Zastąpi nam ona na razie ramową piłkę stolarską, rozpłatnicę (piłkę stolarską nie naprężoną), z którą jest najbliżej spokrewniona, i piłkę drobną, która niezbędna jest przy cięciu pod kątem, np. podczas wycinania ram do obrazów.
Sposób posługiwania się piłką. Najpierw zaznaczamy dokładnie (nacinamy) linię przy użyciu calówki, linijki i kątownika. Linia nie stanowi znaku, po którym ma się poruszać piłka — taki sposób cięcia nie dałby dokładnych wyników. Linia cięcia (rysa) stanowi granicę materiału i należy go ciąć obok tej linii.
Zgodnie z tym piłkę trzeba prowadzić w ten sposób, aby posuwała się ona ściśle obok linii, nie kalecząc jej. Zęby najczęściej używanych piłek są przeznaczone do pracy na pchnięcie. Oznacza to, że w czasie pracy mają być one odpychane od korpusu osoby piłującej i wówczas zamieniają drewno na trociny. Przy ruchu powrotnym – ku sobie – nic się właściwie nie dzieje. Przy prowadzeniu piłki należy więc zwrócić szczególną uwagę na pchnięcie, gdyż w przeciwnym przypadku łatwo może dojść do tego, że piłka wybierze sobie własną drogę. Jeśli tak się stanie (początkującym zdarza się to często), obracamy materiał i rozpoczynamy nowe cięcie z drugiej strony. Piłkę należy prowadzić prostopadle do obrabianego materiału.
Przy odpiłowywaniu desek zdarza się niekiedy, że pod koniec cięcia krawędź deski rozszczepie się. Można temu przeciwdziałać w prosty sposób: piłkę należy prowadzić dokładnie pod kątem prostym do słoi rocznych, wyraźnie widocznych.