Organizacja budowy

Podstawowe wyposażenie w narzędzia

Stosowanie wkrętów
Połączenia śrubowe są znacznie mocniejsze niż wykonane za pomocą gwoździ. Poza tym mają tę zaletę, że każdorazowo można je rozebrać z powrotem. Gwint wkrętu “wgryzasię”” w materiał. Gdy wkręt zostaniu dokręcony, wówczas tarcie wystarcza w zupełności, aby połączenie było trwałe i nie luzowało się samoczynnie. Wkręty do drewna mogą być stosowane również do innych materiałów o podobnych właściwościach i podatności (np. płyty pilśniowe). Nie można ich natomiast wkręcać do materiałów zbyt miękkich (jak styropian, płyty do izolacji cieplnej lub dźwiękowej) albo do zbyt twardych (jak mur lub metale).
Wkręty oferowane przez handel, podobnie jak gwoździe, podzielone są ze względu na rodzaj materiału, z jakiego je wykonano (stal, mosiądz, metale lekkie), grubość (poczynając od 1,3 mm) i długość (od 5 cm). Spotykane są różne kształty główek. Wkręty z główką wpuszczoną lub płaską używane są wówczas, gdy główka ma tworzyć wraz z powierzchnią materiału jedną płaszczyznę, natomiast główka kulista wystaje ponad materiał. Pośrednim rodzajem jest główka soczewkowa. Jest ona bardziej “elegancka” i stosuje się ją wtedy, gdy ma pozostać widoczna i spełniać funkcję pewnej ozdoby. W handlu detalicznym wkręty sprzedawane są na ogół nie na wagę, lecz na sztuki.


Wkrętak jest jedynym narzędziem, którym należy posługiwać się przy wkręcaniu i wykręcaniu wkrętów. Nóż i szczypce nie zastąpią wkrętaka, którego ostrze powinno możliwie dokładnie pasować do rowka wkrętu. Przy użyciu nieodpowiedniego wkrętaka wkręt może ulec uszkodzeniu. Jeśli rowek zostanie skaleczony, cały wkręt nadaje się tylko do wyrzucenia.
Prawie w każdym przypadku należy wywiercić odpowiedni otwór pod wkręt. Przy małych wkrętach wystarczy w tym celu wciśnięcie gwoździa lub przekłuwacza. Większe i grubsze wkręty wymagają już otworu wywierconego świdrem lub (lepiej) wiertłem krętym (spiralnyrn). Najlepiej wywiercić cienkim wiertłem otwór na głębokość równą 3/4 całkowitej długości wkrętu i następnie wiertłem o średnicy równej grubości trzpienia wkrętu (tzn. w jego gładkiej części) rozwiercać ten otwór na głębokość odpowiadającą długości tej gładkiej części. Decydujące znaczenie ma ciasne osadzenie zwojów gwintu w materiale. Kłopoty z wkrętami wynikają bądź ze zbyt ciasnego, bądź ze zbyt luźnego ich osadzenia. Aby wkręt można było w dowolnej chwili z powrotem wykręcić, należy potrzeć go przed pierwszym wkręceniem kawałkiem mydła (natomiast nie poleca się natłuszczania olejem lub smarem).