Organizacja budowy

Podstawowe wyposażenie w narzędzia

Przy cienkich deskach i listwach gwoździe działają często jak kliny i rozszczepiają drewno. Można tego uniknąć wiercąc uprzednio małe otwory pod gwoździe. Innym sposobem jest spęczanie lub obcinanie końców gwoździ. W tym celu ustawiamy na twardej podstawie gwóźdź główką do dołu i uderzamy kilkakrotnie młotkiem w jego ostre zakończenie. Stępione ostrze gwoździa nie wywołuje już rozszczepienia się drewna.
Przy prostych pracach zależy nam przede wszystkim na tym, aby gwoździe mocno trzymały, np. przy wykonywaniu drzwi z desek lub skrzynki na kartofle. W tym przypadku używamy gwoździ, które są dłuższe niż łączna grubość desek. Wystające z drugiej strony końcówki gwoździ przeginamy w kształcie skobelka, podkładając wysłużony pilnik okrągły lub gruby gwóźdź, i wbijamy w drewno. Zwykłe zagięcie końcówki gwoździa nie wystarcza, gdyż istnieje niebezpieczeństwo skaleczenia. Jeśli główka gwoździa w gotowym już przedmiocie ma być niewidoczna, wówczas stosuje się gwoździe z główką wpuszczoną lub spęczaną. Takie główki zagłębia się w drewno na 2-3 mm za pomocą mocnego gwoździa, a otwór następnie kituje. Często zalecane smarowanie gwoździ olejem czy tłuszczem nie zawsze jest słuszne. Wprawdzie ułatwia ono wbijanie gwoździ, ale nie trzymają one przy tym tak mocno jak przy “suchym” wbijaniu, tłuszcz bowiem zestala się i tworzy rozdzielającą warstwę pośrednią między drewnem a gwoździem. Czasem lepsze efekty daje pocieranie gwoździ mydłem. Fachowcy wbijają jednak gwoździe z reguły na sucho.


Wyciąganie gwoździ odbywa się za pomocą obcęgów. Działając jako dźwignia, obcęgi wywierają największą siłę wówczas, gdy — podobnie jak młotek — ujęte są możliwie blisko końca uchwytu. Przy wyciąganiu gwoździ nie należy poruszać obcęgami to w jedną, to w drugą stronę, tylko oparłszy wyokrąglenie szczęki o materiał, przetoczyć je po nim. Powstający przy tym znaczny nacisk może materiał uszkodzić, a więc powinno się z reguły stosować podkładkę pod szczęki! Im bliżej powierzchni drewna szczęki obcęgów chwytają gwóźdź, tym mniejszego potrzeba wysiłku do wyciągania gwoździa. Dlatego nie należy wyciągać gwoździa jednym ruchem, lecz kilkakrotnie, powtarzać ruch obejmowania gwoździa czczękami tuż przy powierzchni materiału i stdpniowo go wysuwać.
Gwoździe, które w czasie wbijania skrzywią się, trzeba wyrzucić.