Organizacja budowy

Podstawowe wyposażenie w narzędzia

Piłki rozmaitych rodzajów powinno się przechowywać w taki sposób, aby nie stykały się z innymi narzędziami, gdyż mogą łatwo się stępić.
Wiertarka ręczna wraz z kompletem wierteł do drewna i metalu jest najdroższym narzędziem podstawowego wyposażenia, ale wydatek ten opłaca się, gdyż świder w żadnym przypadku nie dorównuje wiertarce. W czasie wiercenia wiertło musi zajmować położenie prostopadłe do powierzchni, w której wykonujemy otwór.
Przekłuwacz (punktak) stanowi rodzaj szydła z drewnianą rękojeścią w kształcie gruszki i o spiczastym trzpieniu. Jest narzędziem bardzo pożytecznym, zwłaszcza przy znaczeniu otworów na gwoździe lub śruby. Jest lepszy niż ołówek, gdyż można nim znaczyć otwory nie tylko w drewnie, ale i w metalu. Przy małych gwoździach lub wkrętach nakłuwanie może zastąpić nawiercanie wstępne.
Przebijak składa się ze stalowego chwytu ze stożkowym wydrążeniem na jednym końcu, które służy do zakładania wierteł kamieniarskich o różnych grubościach. Używa się go do wykonywania otworów w cegłach i w ścianach betonowych, np. do zawieszania obrazów przy użyciu kołków.


Jak każde wiertło, tak i wiertło kamieniarskie musi być ustawione prostopadle do ściany. Po każdym drugim lub trzecim uderzeniu obracamy wiertło o ćwierć obrotu.
Przecinak płaski stosuje się, jeśli zachodzi potrzeba wykonania większych prac w murze (np. wydrążenia otworu na duży kołek) albo do otwarcia skrzyni za pomocą podważania czy przecięcia zardzewiałej śruby. Przecinak powinien być wykonany ze stali narzędziowej. Ostrze przecinaka należy regularnie szlifować.
Dłuto płaskie przeznaczone jest wyłącznie do obróbki drewna. Za pomocą dłuta wycina się otwory, żłobki i wczepy. Dłuto powinno być wykonane z twardej stali narzędziowej z ostrzem o szerokości 18-20 mm. Uzupełnieniem może być drugie (węższe) dłuto o szerokości 5-6 mm. Dłuta powinny być przechowywane oddzielnie, aby ich delikatne ostrza nie ulegały uszkodzeniu. Przy wycinaniu dłutem należy w miarę możliwości unikać posługiwania się normalnym młotkiem przy zagłębianiu ostrza w drewno, a raczej posługiwać się młotkiem drewnianym (zwanym bijakiem).
Tarnik, podobnie jak dłuto płaskie, służy wyłącznie do obróbki drewna, najczęściej w tych miejscach, które są niedostępne dla struga. Przekrój tarnika jest półokrągły. Powierzchnie trące zaopatrzone są w zęby stalowe. Zależnie od wielkości i “gęstości” zębów odróżnia się tarniki z cięciem grubym, średnim i drobnym. Tarników nie można naostrzyć i dlatego należy podczas pracy unikać stykania ich z gwoździami lub ze szczękami imadła, aby szybko nie doprowadzić ich do stanu nieużywalności.