Organizacja budowy

Podstawowe wyposażenie w narzędzia

Osadzenie trzonka w młotku. Zazwyczaj można kupić gotowe trzonki. Cieńszy koniec trzonka powinien wchodzić ciasno do otworu w młotku. W razie potrzeby wystarczy kilka pociągnięć strugiem lub tarnikiem, aby dopasować trzonek do otworu. Następnie wypiłowuje się wąski rowek w trzonku do osadzenia klina. Kiedy trzonek jest już obsadzony w młotku (wbija się go przez uderzenie dolną częścią trzonka w twardą podstawę, nie zaś przez pobijanie drugim młotkiem!), wsuwa się posmarowany klejem klin z twardego drewna w rowek i uderza parę razy młotkiem. Wystającą część trzonka i klina odpiłowuje się piłką, uważając, aby nie dotykała ona główki młotka.
Do osadzenia główki młotka lepsze są kliny metalowe.

Osadzanie kija do szczotki. W gospodarstwie domowym czasem zachodzi konieczność osadzenia nowego kija do szczotki. Nowy kij jest często za gruby, nie należy go jednak obrabiać nożem kuchennym, lepiej wykonać to za pomocą tarnika, obracając kij. Kij musi mieć stożkowe zakończenie takie, aby tylko 10 mm jego długości mogło wejść bez oporu do otworu w szczotce. Silne uderzenia młotka w swobodny koniec kija (nie należy stawiać szczotki włosami na podłodze) zagłębia go doskonale w otworze. Dodatkowo należy jeszcze kij przybić gwoździkiem lub przyśrubować.
Kij zbyt cienki najprościej można zamocować za pomocą dodatkowo kupionej tulei mocującej, zaciskając ją lub przyśrubowując. Najlepiej kupić kilka takich tulejek, które łatwo wymienić w razie potrzeby. Jeśli otwór w szczotce jest wyrobiony, wówczas można odpiłować dolną część tulejki. Pozostały szerszy jej koniec obejmie kij w dostateczny spośób. Majsterkowicze dbający o elegancję wykonania stosują oprawki dwuramienne, które trzymają kij obustronnie. Przyjęło się również osadzanie kija na klej dwuskładnikowy. Połączenie takie jest tak mocne, że raczej można złamać sam kij. Gdyby tak się stało, złamane miejsce można posmarować klejem i połączyć wkrętami z łbem wpuszczonym. Można też owinąć je sznurkiem lub drutem.