Od czego zacząć budowę domu, czyli jak uzyskać pozwolenie na budowę?

Autor Albert

Budowa własnego domu to marzenie wielu osób. W szczególności, jeżeli priorytetem jest spokojne życie bez obecności uciążliwych sąsiadów. Mieszkanie w domu jednorodzinnym daje jego mieszkańcom poczucie większego komfortu oraz stwarza poczucie bezpieczeństwa. Natomiast należy pamiętać, iż wybudowanie własnego domu wiąże się z wieloma wyzwaniami. Zarówno tymi finansowymi, jak i tymi logistycznymi.

Dlaczego zgłoszenie budowy jest istotne?

Zgłoszenia budowy należy dokonać jeszcze przed jej rozpoczęciem. Niezależnie od tego, jaki charakter ona będzie miała. W przeciwnym razie urząd uzna taką budowę za samowolną, czyli w przepisach obowiązującego prawa – niezgodną z prawem. Dokonując zgłoszenia budowy należy pamiętać, że trzeba umieścić w zgłoszeniu następujące informacje, do których zalicza się zakres, sposób, jak również rodzaj wykonywania robót budowlanych oraz potencjalny termin ich rozpoczęcia. Budowę domu po dokonaniu zgłoszenia można zacząć w terminie do 30 dni od chwili złożenia wniosku.

Czy budowa bez pozwolenia jest możliwa?

Budowa bez pozwolenia teoretycznie jest możliwa, aczkolwiek pod warunkiem, że będzie to domek letniskowy na działce rolnej, który będzie także spełniał odpowiednie wymagania odnoście wymiarów. Natomiast, jeżeli wybudowanym domem ma być dom parterowy, wolnostojący, jak również dom o powierzchni większej niż 35 metrów 2 to budowa taka bez pozwolenia nie będzie możliwa.

Rejestr pozwoleń na budowę

Rejestr pozwoleń na budowę jest bardzo przydatny w przypadku występowania pewnych wątpliwości, co do budowy realizowanej zgodnie z przepisami prawa. Przed 2016 rokiem wszystkie osoby zainteresowane uzyskaniem takiej informacji musiały składać odpowiedni wniosek. Natomiast po 1 stycznia 2016 roku dane takie można w sposób dostępny pozyskać na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Wszelkie informacje zawarte w rejestrze można wyszukiwać bezpłatnie, np. według adresu nieruchomości. Rejest taki prowadzony jest przy pomocy systemu RWD2, jak również RWDZ.

Jak wypełnić wniosek o pozwolenie na budowę?

Wniosek o pozwolenie na budowę nie jest wnioskiem skomplikowanym. Aczkolwiek najbardziej istotne w takim wniosku są załączniki. Jeżeli chodzi o wypełnienie wniosku to należy umieścić tam takie dane, jak:

  • dane teleadresowe
  • rodzaj zamierzenia budowlanego
  • adres planowanej inwestycji

Wzorem takiego wniosku jest (PB – 1). Z kolei, jeżeli chodzi o załączniki to należy umieścić:

  • 4 egzemplarze projektu budowlanego i jego opinię
  • decyzję o warunkach zabudowy
  • stosowne oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością
  • postanowienie o uzgodnieniu projektowanych rozwiązań z organem administracji architektoniczno – budowlanej
  • zgodę wojewody
  • decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach

Uzyskanie pozytywnej decyzji o pozwoleniu na budowę domu jest ważna przez trzy lata od momentu jej wydania. Pozwolenie takie jest decyzją administracyjną. Jeżeli w tym czasie budowa nie zostanie rozpoczęta to wniosek o pozwolenie na budowę należy złożyć ponownie.