Organizacja budowy

Materiały malarskie i ich zastosowanie

Wyroby chemoutwardzalne stanowią odrębną grupę materiałów malarskich dwuskładnikowych na drewno, w postaci lakieru bezbarwnego i emalii. Charakteryzują się dobrą przyczepnością do podłoża oraz krótkim czasem schnięcia.
Do malowania podłóg parkietowych stosuje się lakier bezbarwny chemoutwardzalny “Chemosil” lub “Chematosil”.
“Chemosil” jest nowym typem lakieru dwuskładnikowego o ulepszonych parametrach jakościowych i właściwościach eksploatacyjnych w stosunku do wycofanego ze sprzedaży detalicznej “Chemolaku”. Do uzyskania mieszaniny roboczej lakier wymaga zastosowania specjalnego utwardzacza o nazwie “Utosil”. Dwuskładnikowość mieszaniny roboczej lakieru jest niezbędna ze względu na właściwości chemiczne żywic syntetycznych aminoftalowych, które są podstawowym składnikiem lakieru. Lakier “Chemosil” nadaje się zarówno do malowania parkietów, jak i malowania przedmiotów z drewna i materiałów drewnopochodnych (płyty pilśniowe, płyty wiórowe okleinowane i inne). Lakier chemoutwardzalny na drewno półmatowy, “Chematosil” jest również wyrobem dwuskładnikowym. Jest on szczególnie przydatny do malowania mebli (po uprzednim zagruntowaniu powierzchni rozcieńczonym lakierem nitrocelulozowym caponowym bezbarwnym lub lakierem nitrocelulozowym matowym do mebli). Po wymieszaniu lakieru z utwardzaczem lepkość mieszaniny powinna być odpowiednia do nanoszenia za pomocą pędzla. “Chematosilu” nie należy nanosić na przedmioty metalowe, tynki, zaprawy murarskie itp. Z 1 kg lub 1 litra lakieru uzyskuje się, przy 3-krotnym malowaniu, 6-8 m2 powierzchni lakierowanej. Emalie chemoutwardzalne na drewno są również wyrobami dwuskładnikowymi. Składają się z emalii oraz utwardzacza, szybko wysychają i tworzą trwale powłoki o wysokim połysku. Emalie chemoutwardzalne charakteryzują się dobrą przyczepnością, twardością i odpornością na ścieranie – oraz okresowe działanie wody, podwyższonych temperatur, rozcieńczonych kwasów, ługów, alkoholi i rozpuszczalników organicznych. Powłoki tych emalii można zmywać zimną lub ciepłą wodą z dodatkiem sody, mydła lub innych środków zmywających, bez obawy że utracą połysk.


Emaliami chemoutwardzalnymi maluje się przedmioty drewniane i drewnopochodne (płyty pilśniowe, wiórowe i paździerzowe). Emalii można używać do odświeżania mebli kuchennych, pokojowych, biurowych, podłóg, drzwi itp.

Nitrocelulozowe materiały powłokowe stanowią dużą grupę wyrobów o specjalnym przeznaczeniu, szczególnie w lakiernictwie przemysłowym. Niektóre z wyrobów tej grupy przeznaczone są do ogólnego stosowania. Podstawowym składnikiem powłokotwórczym jest nitroceluloza. Powłoki z lakierów nitrocelulozowych mają zastosowanie do wykańczania powierzchni elementów z drewna litego lub płyt stolarskich pokrytych okleiną. Zastąpiły one dawniej stosowane do tego celu powłoki z politury szelakowej i umożliwiły zmechanizowanie procesu lakierniczego. Powłoka z bezbarwnych lakierów nitrocelulozowych składa się z kilku (w zależności od jakości wykończenia) warstw, nanoszonych metodą natryskową na podłoże drewniane, uprzednio uszczelnione wypełniaczem i dokładnie przeszlifowane na sucho papierem ściernym nr 8.