Organizacja budowy

Materiały malarskie i ich zastosowanie

Farby olejno-żywiczne wysychają szybciej, ponieważ substancjami błonotwórczymi używanymi do ich produkcji są szybkoschnące oleje roślinne, preparowane z twardymi żywicami lakierniczymi. Farby te wykazują wiele zalet; krótki czas schnięcia, dobrą przyczepność, wysoki połysk i odporność na działanie wody i światła. Najczęściej więc są stosowane jako powłoki nawierzchniowe.
Farby olejne, farby olejno-żywiczne i emalie olejno-żywiczne są stosowane w celach ochronnych i dekoracyjnych właściwie na każdym podłożu (nie tylko na powierzchniach drewnianych i metalowych), ale również na ścianach tynkowanych, np. do malowania lamperii, zabezpieczającej dolną część ściany przed zabrudzeniem i zawilgoceniem. Najprostsza powłoka olejna składa się z trzech warstw: gruntowania, warstwy podkładowej i warstwy nawierzchniowej.
Do pierwszego malowania drewna i materiałów drewnopochodnych, dotychczas nie malowanych lub z których usunięto farbę, stosuje się farbę olejną do gruntowania. Powłoka z farby do gruntowania schnie w ciągu 16 godzin. Natomiast do pierwszego malowania przeciwrdzewnego i konserwacji nowych konstrukcji stalowych (np. balustrad, rur), narażonych na działanie czynników atmosferycznych, stosuje się farby przeciwrdzewne do gruntowania (po uprzednim starannym oczyszczeniu powierzchni stali lub żeliwa). Do malowania powierzchni drewna lub metali pokrytych uprzednio farbami do gruntowania (ewentualnie już zaszpachlowanych) stosuje się farby nawierzchniowe, stanowiące warstwę ostateczną przy malowaniu przedmiotów nie wymagających wysokiego połysku. Często powłoka farby nawierzchniowej służy jako warstwa podkładowa bezpośrednia pod emalię stanowiącą warstwę zewnętrzną.

Emalie olejno-żywiczne są przeznaczone do ostatecznego malowania przedmiotów drewnianych (drzwi, okien, podłóg, mebli kuchennych) oraz metalowych i murów (lamperii). Są one odporne na działanie wpływów atmosferycznych, dają powłokę gładką, połyskliwą.
Lakier olejno-żywiczny, schnący na powietrzu, wodoodporny, stosuje się do pokrywania przedmiotów drewnianych uprzednio nasyconych pokostem lub pokrytych farbami czy też emaliami. W celu uzyskania naturalnego rysunku słojów suche drewno nasyca się pokostem rozcieńczonym terpentyną i po wyschnięciu tej warstwy powierzchnię maluje się dwukrotnie lakierem. Lakier nakłada się pędzlem.
Inny rodzaje farb nawierzchniowych i emalii stanowią wyroby ftalowe. Należą one do powszechnego użytku, podobnie jak farby nawierzchniowe olejno-żywiczne. Produkcja tych wyrobów syntetycznych jest oparta na tłustych żywicach ftalowych. Cechuje je krótszy od wyrobów olejnych czas schnięcia w granicach 8-16 godzin.