Organizacja budowy

Materiały malarskie i ich zastosowanie

W Polsce od kilkudziesięciu lat w technice olejnej stosuje się niemal wyłącznie materiały powłokowe produkowane fabrycznie, przy czym w miarę rozwoju produkcji nowoczesnych substancji błonotwórczych produkcja wyrobów olejnych oraz olejno-żywicznych znacznie maleje na rzecz wyrobów syntetycznych. Do malowania powierzchni drewnianych i metalowych, które najczęściej spotykać można w gospodarstwie domowym, są stosowane następujące wyroby malarsko-lakiernicze:
– wyroby olejne i wyroby olejno-żywiczne: farby olejne do gruntowania, farby olejne do gruntowania przeciwrdzewne, farby olejne nawierzchniowe (ogólnego stosowania), emalie olejno-żywiczne (ogólnego stosowania), emalie olejno-żywiczne wodoodporne,
– wyroby lakierowane ftalowe i ftalowe modyfikowane: farby ftalowe nawierzchniowe (ogólnego stosowania), emalie ftalowe (ogólnego stosowania), lakier ftalowy modyfikowany schnący na powietrzu, bezbarwny (ogólnego stosowania) oraz emalie ftalowe modyfikowane specjalne, schnące na powietrzu (do mebli i do podłóg),
– wyroby lakierowe celulozowe i spirytusowe: lakier celulozowy bezbarwny (ogólnego stosowania), emalie celulozowe (ogólnego stosowania), politury spirytusowe, bezbarwne do politurowania wyrobów z drewna (mebli),


– wyroby lakierowe na żywicach syntetycznych: farba chlorokauczukowa do gruntowania, przeciwrdzewna, cynkowa 7.0%, szara, metaliczna, emalie chlorokauczukowe (ogólnego stosowania), lakier chemoutwardzalny na drewno, bezbarwny, emalie chemoutwardzalne na drewno, emalia silikonowa termoodporna do 400 stopni C, aluminiowa. Każdy asortyment farb i lakierów oznaczony jest symbolem handlowym. Wobec ogromnego wachlarza rodzajów farb, lakierów i emalii, amatorzy są już “skazani” na pomoc książek-poradników, rady sprzedawców oraz na informacje podane w instrukcjach wydawanych przez producentów.

Farby olejne produkowane na bazie preparowanych olejów roślinnych zawierają substancję błonotwórczą o niskiej lepkości, przyczyniającej się do długiego czasu schnięcia. Farby te są odporne na działanie czynników atmosferycznych. Można je nakładać pędzlem.