Organizacja budowy

Materiały malarskie i ich zastosowanie

Wszystkie potrzebne do malowania materiały można nabyć w sklepach sprzedających farby i lakiery. Również można kupić farby klejowe w opakowaniach igelitowych po 3 i 5 kg w 16 kolorach. Farby te zawierają wszystkie niezbędne składniki (łącznie z klejem); przed użyciem wystarczy farbę wsypać do wody, aby po 20-30 minutach otrzymać zawiesinę barwną farby klejowej, gotową do malowania. Farby klejowe nanosi się na podłoże ścian (uprzednio zagruntowanych roztworem szarego mydła) pędzlem ławkowcem łub wałkiem malarskim (futerkowym).

Farbę emulsyjną “Polinit” na dyspersji wodnej polioctanowinylu (POW) produkuje się fabrycznie i dostarcza w postaci płynnej, gotowej do użytku. Sporządzanie farby emulsyjnej we własnym zakresie jest niemożliwe. Farbę emulsyjną można stosować do malowania na tynkach zarówno wewnątrz, jak i z zewnątrz budynku (elewacji na betonie, drewnie i materiałach drewnopochodnych, z wyjątkiem podłoży metalowych). Farby emulsyjne wykazują liczne zalety, m.in. są odporne na działanie środków zmywających i dezynfekujących, mają trwałe kolory, dobrze przyczepiają się do podłoża, szybko schną, są porowate i dobrze przepuszczają parę wodną i gazy, można usuwać z nich brud za pomocą wilgotnej ścierki bez obawy, że powłoka się zniszczy. Farbę emulsyjną można rozcieńczać wodą. Malowanie powinno odbywać się w temperaturze nie niższej niż 10°C. Wilgotność powietrza i podłoża ułatwia malowanie, dlatego też przed malowaniem zalecz się zwilżenie podłoża czystą wodą.
Do pełnego pokrycia powierzchni sufitów i ścian konieczne jest 2-, a nawet 3-krotne jej nakładanie.
Farby emulsyjne podobnie jak farby klejowe nanosimy pędzlem ławkowcem lub wałkiem malarskim (futerkowym). Rozprowadzanie farby powinno następować pociągnięciami pędzla “na krzyż”. Pierwszą warstwę farby znacznie rozcieńczoną zaleca się nakładać pędzlem, nawet dosyć startym, aby następowało wtarcie farby w pory podłoża. Następne warstwy, nie rozcieńczone, mogą być nakładane wałkiem malarskim lub nawet pistoletem natryskowym. Nie wolno dopuścić do zaschnięcia farby emulsyjnej w naczyniu; również wszelkie plamy na meblach i podłodze trzeba usuwać natyclvniast, zmywając je ciepłą wodą z mydłem. Trzeba także pamiętać o niezwłocznym umyciu narzędzi, a zwłaszcza pędzli i wałka futerkowego. Zaschnięta farba emulsyjna jest bowiem nierozpuszczalna w wodzie i usunięcie jej jest prawie niemożliwe.

Farby, emalie i lakiery do malowania, drewna i metali
Tradycyjna farba olejna, której spoiwem był pokost — produkt otrzymywany przez przeróbkę olejów roślinnych (głównie oleju lnianego) — przez długie lata stosowana była w technice malarskiej jako błonotwórczy materiał kryjący (stanowiący zawiesinę pigmentu w spoiwie), przeznaczony do pokrywania powierzchni drewnianych. Farba ta służyła do ochrony drewna przed szkodliwym działaniem wilgoci oraz do pokrywania powierzchni metalowych – do ochrony metalu (szczególnie stali) przed korozją.