Organizacja budowy

Materiały malarskie i ich zastosowanie

Podłoża z tynku i betonu niejednokrotnie wymagają zneutralizowania alkalicznego odczynu podłoża, na przykład przed malowaniem farbami emulsyjnymi.
Wówczas stosowane są tzw. fluaty. Są to sole kwasu fluorokrzemowego. Najczęściej stosowane są: fluorokrzemian magnezu, cynku i glinu. Fluat w połączeniu z podłożem zawierającym związki wapnia tworzy fluorek wapnia, nierozpuszczalny w wodzie. Jednocześnie następuje zneutralizowanie alkalicznego odczynu podłoża. Matowanie stosuje się również do wzmacniania powierzchni słabych tynków, a także do zmniejszania ich nasiąkliwości. Fluaty są substancjami działającymi szkodliwie na zdrowie i przy ich stosowaniu należy zachować środki ostrożności.
Podłoża drewniane wymagają nieraz zaizolowania sęków i miejsc żywicznych. Jeśli występują słoje wypełnione żywicą, a także sęki żywiczne, wówczas należy je powlec dwukrotnie spirytusowym roztworem szelaku, lakierem spirytusowym lub nitrocelulozowym, co zapobiega szkodliwemu oddziaływaniu żywicy na powłokę olejną.

Materiały do powierzchniowej impregnacji drewna. Przeznaczone są do uodporniania powierzchni drewna nie tylko na działanie czynników zewnętrznych, ale przede wszystkim w celu zabezpieczenia drewna przed niszczącym działaniem grzybów domowych, pleśni, owadów, bakterii. Do tej grupy materiałów zaliczamy: ksylamit destylowany, żeglarski, popularny i super. Ksylamit destylowany stolarski stanowi mieszaninę chloropochodnych naftalenu, fenolu i benzenu z olejami nafto- i węglopochodnymi. Jest to jasnobrunatna ciecz która nie zmienia barwy drewna i nie przebija przez powłoki malarsko-lakiernicze. Może być stosowany jako grunt pod farby olejne, lakiery i emalie.

Materiały do odrdzewiania powierzchni stalowych stosowane są przed malowaniem. Mają na celu usuwanie rdzy nalotowej z podłoża. Rozróżnia się materiały do odrdzewiania chemicznego (odrdzewiacze) i mechanicznego (materiały ścierne). Do odrdzewiania chemicznego podłoża (przez pocieranie szmatami lub szczotkami) stosuje się fabrycznie produkowane odrdzewiacze fosforowe (np. “Focyt”, “Fosol”). W ich skład wchodził: rozcieńczony kwas fosforowy, organiczne substancje powierzchniowo czynne, alkohole etylowy, butylowy, kwas szczawiowy, sole nieorganiczne. Po starannym oczyszczeniu powierzchni, tj. po usunięciu starej powłoki malarskiej, oczyszczeniu z rdzy i zmyciu podłoża materiałem odrdzewiającym, można podłoże stalowe spłukać gorącą wodą i denaturatem, a następnie pędzlem lub pistoletem natryskowym (po uprzednim rozcieńczeniu rozpuszczalnikiem do wyrobów ftalowych) należy nanieść podkład antykorozyjny, np. “Chromet”. Jest to podkład ftalowy modyfikowany chromianowy schnący na powietrzu. W handlu znajdują się inne farby do gruntowania przeciwrdzewnego, jak Monar — farba ftalowa, miniowa 60%, farba syntetyczna olejno-kopolimeryzowana miniowa 60%, farba olejna do gruntowania przeciwrdzewnego miniowa “Penatron”.