Dla budujących

Malowanie natryskowe

Przygotowanie farby należy do podstawowych czynności. Najważniejsze, by farba do rozpylania była rzadsza niż do malowania pędzlem.
Przykłady rozcieńczalników do farb stosowanych przy natryskiwaniu:
– wapno i farby dyspersyjne – woda,
– farby i lakiery olejne – olej terpentynowy lub benzyna lakowa,
– farby i lakiery syntetyczne – rozcieńczalnik syntetyczny,
– lakiery nitro – rozcieńczalnik nitro,
– lakiery specjalne – rozcieńczalnik specjalny; należy wypróbować z dodatkiem 10-20%, sprawdzić rozpylanie i ewentualnie dalej rozcieńczyć. Zbyt gęsta farba nie rozpyla się wcale albo zbyt grubo.
Należy podkreślić, że przy wysokim ciśnieniu urządzenie rozpyla farbę jak pył.
Przedmioty podniszczone należy malować farbą bardziej rozcieńczoną, zwracając uwagę na to, że zbyt rozcieńczone farby spływają po pionowych płaszczyznach, a wyschnięte tracą połysk i źle pokrywają. Stopień rozcieńczania należy więc dobierać indywidualnie do przedmiotu malowanego i rodzaju farby. Z uwagi na to, że określenie właściwego stopnia rozcieńczenia jest trudne, należy stosować wiskozymetr umożliwiający prawidłowe rozcieńczenie. Przyrząd ten, w kształcie lejka, wypełnia się farbą, a następnie otwiera zawór, którym farba przelewa się do puszki, mierząc czas przepływu w sekundach. Farba powinna być tak rozcieńczona, żeby czas przepływu był zgodny z zaleceniami producenta.
Przy rozcieńczaniu należy farbę dokładnie wymieszać, aby uzyskać równomierną jej konsystencję. Następnie przecedzić przez sito; w przeciwnym razie może nastąpić zatkanie dyszy rozpylacza.

Technika malowania natryskowego
Pistolet do rozpylania przy prawidłowym funkcjonowaniu równomiernie rozpyla farbę silnym, okrągłym strumieniem na powierzchnię przedmiotu. Im bliżej trzyma się pistolet przy malowanym przedmiocie, tym mniejszy jest zasięg powierzchni malowanej, natomiast więcej nakłada się farby. Bardziej oddalony pistolet od przedmiotu daje większy zasięg malowanej płaszczyzny i nakłada cieńszą warstwę farby. Zatem przy rozpylaniu należy zachować stałą odległość od malowanego przedmiotu, jeżeli chcemy uzyskać równomierną powłokę lakieru. Dlatego pistolet nie powinien być kierowany przegubem ręki, lecz całym ramieniem, równolegle do powierzchni. Praktyczna odległość dyszy od przedmiotu wynosi 15-30 cm. Poprawna praca pistoletu przy rozpylaniu ma na celu wyłącznie możliwie równomierne rozprowadzenie farby na przedmiocie malowanym.

Kolejność postępowania jest następująca: Pojemnik napełnia się rozcieńczoną farbą po 3/4 objętości. Następnie przeprowadza się próbę rozpylania i ewentualnie koryguje ustawienie dyszy: wąski stożek rozpylanej farby dla mniejszych płaszczyzn z mniejszą ilością farby, zaś szeroki stożek dla większych płaszczyzn. Jakość malowania oceniamy po wyglądzie malowanej powierzchni powinna ona być gładka i dobrze pokryta; w przeciwnym przypadku należy farbę rozcieńczyć lub nałożyć grubszą jej warstwę. Pistolet w czasie malowania należy trzymać prostopadle i w odpowiedniej odległości od malowanego przedmiotu. Malowanie należy rozpoczynać od krawędzi przedmiotu, przesuwając strumień stopniowo po powierzchni malowanej.
Po wyschnięciu pierwszej warstwy przystępujemy do rozpylania warstwy następnej, kierując pistolet przy płaszczyznach pionowych po linii prostej, zaś przy płaszczyznach poziomych – ruchem krzyżowym.