Dla budujących

Małe naprawy domowe

Zacinanie się drzwi w meblach spowodowane jest prawie zawsze przez niestaranne ich ustawienie. Na ogół podłoga nie jest idealnie równa i dlatego należy zastosować podkładki. Należy tylko zdać sobie dobrze sprawę, z której strony trzeba podłożyć kawałek tektury, cienką listewkę lub pasek sklejki, aby nastąpiła poprawa.
Inne przyczyny zacinających się drzwi w meblach:

  • śruby zawiasów lub listew zawiasowych rozluźniły się; środek zaradczy — dokręcić śruby lub, zależnie od okoliczności, zastosować dłuższe albo wypełnić zbyt duże otwory drewienkami i klejem,
  • zawiasy wygięły się; środek zaradczy odkręcić zawiasy, wyprostować je albo zastąpić nowymi,
  • cała szafa wypaczyła się; środek zaradczy — obrobić miejsca zakleszczenia się strugiem lub papierem ściernym.

W skrzypiących drzwiach zawiasy należy posmarować olejem lub innym smarem. Niektóre czopy zawias przystosowane są do okresowego smarowania. Wystarczy wówczas wpuścić parę kropel oleju (najlepiej zmieszanego z grafitem) do przewidzianego w tym celu otworu. Potem należy drzwi kilkakrotnie zamknąć i otworzyć oraz zetrzeć spływające po wierzchu resztki oleju.

Drzwi ocierające dołem o podłogę nie są wcale “za długie”, tylko się po prostu opuściły. Móżna temu zaradzić wyjmując je z zawiasów i nakładając na ich czopy metalowe obrączki. Czasami trzeba zastosować kilka takich podkładek. Może się też zdarzyć, że po tym zabiegu drzwi nie można zamknąć. W takim przypadku konieczne jest obrobienie tarnikiem górnej części płyty drzwiowej. Zwykły strug nie nadaje się do tej czynności; należy zastosować strug specjalny. Podobny problem przedstawiają drzwi, których nie można swobodnie otwierać i zamykać z powodu leżącego na podłodze dywanu. W takim przypadku często wystarczy podłożenie metalowych obrączek. Jeśli dywan jest gruby, konieczny będzie podnośnik zawiasowy, który przy otwieraniu drzwi unosi je nieco, w górę. Składa się on z dwu metalowych płytek z otworkami (jedna przymocowana do ościeżnicy, druga — do płyty drzwiowej w odstępie równym długości pręta do podnoszenia). Pręt ten powinien być przestawny (pozwalać na zmianę długości), dzięki czemu można ustalić wysokość podnoszenia drzwi z milimetrową dokładnością.