Dla budujących

Małe naprawy domowe

Zatkana muszla ustępowa. Najprostszym sposobem przeczyszczenia odpływu jest uruchomienie płuczki i napełnienie muszli wodą. Niekiedy to niewielkie ciśnienie wystarczy do odetkania spływu. W przypadku niepowodzenia próbujemy przebijania odpływu długim drutem, a jeszcze lepiej — specjalną spiralą do czyszczenia odpływu, z korbką na jednym końcu. W przypadkach szczególnie trudnych trzeba otworzyć korek w tylnej części muszli. Po ukończeniu pracy należy go z powrotem starannie zakręcić.
Zalanie wodą pralni może być spowodowane tylko zatkaniem odpływu w podłodze. Podnosimy kratkowaną pokrywę i wyjmujemy osadnik zanieczyszczeń umieszczony w otworze odpływowym. W osadniku zbierają się z upływem czasu różne zanieczyszczenia (piasek, papier, włosy, kawałki materiału) utrudniające odpływ. Osadnik, otwór odpływowy i pokrywę czyścimy dokładnie i spłukujemy wodą.

Zamarznięte przewody wodne. Prowadzenie przewodów pod tynkiem i stosowanie nowoczesnych materiałów izolacyjnych, praktykowane obecnie w budownictwie, powinno dostatecznie zabezpieczać, je przed zamarznięciem. Ale w czasie surowej zimy zdarzają się jednak przypadki zamarznięcia rur. Wszelkie próby rozmrożenia rur należy prowadzić przy odkręconym zaworze i zaczynać je od tego miejsca w kierunku za­blokowanej części przewodu. Rozpoczęcie rozmrażania od miejsca zablokowanego grozi rozsadzeniem rury. Przy odmrażaniu należy pamiętać, że przewód wodociągowy mógł już w czasie zamarzania ulec uszkodzeniu. Ujawni się to dopiero wtedy, gdy woda będzie miała swobodny przepływ. Dlatego trzeba zawczasu zorientować się, gdzie jest następny zawór odcinający przepływ i czy nie jest on także zamarznięty. Najmniej szkodliwym sposobem ogrzewania zamarzniętych rur jest przykładanie ścierek pamoczonych w gorącej wodzie. Ten zabieg trzeba wielokrotnie powtarzać, jeśli ma poskutkować. Odmrażanie za pomocą lampy lutowniczej można zalecić tylko doświadczonemu rzemieślnikowi, który operuje płomieniem lampy na dłuższym odcinku rury, a nie w jednym miejscu, co powodowałoby silne miejscowe nagrzanie. Najszybciej osiąga się cel przy zastosowaniu elektrycznego przyrządu do odmrażania, jakim posługują się instalatorzy.