Dla budujących

Małe naprawy domowe

Cieknąca płuczka ustępowa. Płuczka ustępowa funkcjonuje w następujący sposób: do zbiornika metalowego umieszczonego u góry dopływa przez zawór woda aż do osiągnięcia ustalonego poziomu. Gdy to nastąpi, zawór zostaję zamknięty za pomocą dźwigni sterowanej pływakiem. Pociągnięcie za łańcuszek powóduje, że tzw. dzwon unosi się do góry, i odsłania odpływ po czym woda spływa rurą płuczącą ku dołowi do miski ustępowej. W tym czasie pływak obniża się i za pomocą dźwigni otwiera zawór dopływowy, po czym cykl powtarza się.
Wadliwe działanie płuczki ma zazwyczaj następujące przyczyny:
– dzwon przesunął się w skutek zbyt energicznego pociągnięcia za łańcuszek; należy wówczas ustawić dzwon prawidłowo, zasłaniając dokładnie otwór odpływowy,
– uszczelnienie w dolnej części dzwonu jest uszkodzone; trzeba w takim przypadku zamknąć dopływ wody, wyjąć dzwon i naprawić uszczelnienie,
– pływak wyłącza zbyt późno dopływ wody; należy zluzować śrubę regulacyjną na dźwigu pływaka, nastawić dźwignię i dociągnąć śrubę z powrotem,
– uszczelka zaworu dopływowego jest zużyta; niekiedy wystarczy nastawić pływak (patrz wyżej) tak, aby zawór zamykał się nieco wcześniej; czasem należy wymienić uszczelkę,
– pływak jest nieszczelny; środkiem zaradczym będzie wymienienie pływaka (stary pływak należy zabrać do sklepu na wzór, istnieją bowiem różne jego typy).
Płuczka ze zbiornikiem dolnym działa podobnie jak płuczka ze zbiornikiem górnym. Różnicę stanowi tylko sposób uruchamiania, który w tym przypadku polega na naciśnięciu dźwigni. Również i w tym systemie można łatwo wymienić uszczelkę lub pływak, a także wyregulować pływak. Przed rozpoczęciem pracy należy zdjąć pokrywę zbiornika.


Spłukiwacz ciśnieniowy (zawór ciśnieniowy) ma tę zaletę, że nie wymaga dużo miejsca oraz że wykorzystuje pełne ciśnienie wody w przewodach (płuczki omówione poprzednio pracują pod ciśnieniem słupa wody). Skomplikowana budowa takiego spłukiwacza nie pozwala na większe naprawy we własnym zakresie. Jeśli woda po naciśnięciu dźwigni nie przestaje po jakimś czasie płynąć, to przyczyną może być zakleszczenie się dźwigni lub zacięcie się zaworu. Niekiedy wystarczy ostrożnie pociągnąć za dźwignię, ustalając ją w położeniu wyjściowym. Jeśli to nie pomoże, wówczas zamykamy na chwilę zawór główny w piwnicy, po czym otwieramy go. Może się zdarzyć, że chwilowa zmiana ciśnienia w przewodzie doprowadżi urządzenie do porządku. Jeśli to się nie uda, trzeba wezwać hydraulika. W żadnym przypadku nie należy regulować samemu mechanizmu spłukiwacza ciśnieniowego.