Dla budujących

Małe naprawy domowe

Druga uszczelka, znajdująca się między górną a dolną częścią zaworu, rzadko wymaga wymiany, bowiem nie ulega dużym naciskom. Jeśli jednak będzie przyczyną przecieku, należy odkręcić górną część zaworu za pomocą szczypiec nastawnych do rur, podkładając trzykrotnie zwinięty kawałek materiału tak, aby nie porysować żadnej części. Starą uszczelkę trzeba zastąpić nową. Przy zaworach z obudowaną górną częścią należy najpierw odkręcić
pokrętło, następnie górną część i wtedy wymienić pierścieniową uszczelkę. Uszczelka, która zamyka i otwiera dopływ wody, z biegiem czasu zużywa się. Uszczelka ta znajduje się u dołu odejmowanej górnej części i zazwyczaj jest przymocowana małą śrubką, którą należy odkręcić i po wymianie uszczelki znowu starannie przykręcić. Po dłuższym używaniu zaworu również i gniazdo zaworu, na którym opiera się uszczelka, wymaga konserwacji. Można spróbować oczyścić go z wapiennego nalotu. Jeśli to nie pomoże, wówczas trzeba pożyczyć od montera instalacji specjalne narzędzie do szlifowania gniazd zaworowych. Jest ono za drogie, by je kupować wyłącznie w tym celu — taniej wypadnie zakup nowego zaworu.

Zatkana umywalka. Przyczyną jest najczęściej zatkanie tzw. zamknięcia wodnego. Urządzenie to znajduje się pod umywalką i ma na celu zamykanie drogi z przewodu odpływowego do pomieszczenia niezbyt wonnym gazom. W starym wykonaniu zamknięcie wodne ma postać kolanka z kółkiem spustowym w najniższym miejscu. Nowy typ zamknięcia wodnego (syfon) jest łatwiej dostępny. Woda zamykająca ujście gazów wypełnia krótką rurę w kształcie garnka z kołpakiem, dającym się odkręcić ręką lub za pomócą klucza do rur (należy podłożyć kawałek materiału w celu ochrony powłoki galwanicznej). Istnieje też (zwłaszcza w kuchniach) zamknięcie wodne typu kolankowego, przykręcone z dwu stron wygiętej rury nakrętkami złączkowymi. Jeśli woda nie ścieka z umywalki, podstawiamy wiadro, odkręcamy korek lub rozbieramy syfon i próbujemy za pomocą kawałka drutu przepchnąć nieczystości, po czym spłukujemy przelew obficie wodą. Niekiedy wystarczy samo przepłukanie. Przy składaniu należy zwrócić uwagę na właściwe założenie uszczelek.
Istnieją też prostsze sposoby usunięcia zatkania:
– nalać gorącego roztworu sody, sody żrącej lub specjalnych roztworów oferowanych w sklepach chemicznych; nie zawsze jest to jednak skuteczne,
– posłużyć się przyrządem do przepychania zlewów, nasadzając półkulę gumową na otwór odpływowy i silnie pompując; należy prz tym zatkać ścierką odpływ przelewowy, przez który mogłoby uchodzić pompowane powietrze.
Obydwa sposoby nie zwalniają nas od obowiązku okresowego czyszczenia zamknięcia wodnego od resztek mydła, włosówi innych nieczystośc.