Dla budujących

Małe naprawy domowe

Naprawy instalacji wodnej i elektrycznej
Przewody i armatura wodociągowa, mimo skompiikowanej budowy, mogą w razie uszkodzeń — stać się przed miotem naszych majsterkowań. Potrzebne jest w tym celu jednak wcześniejszą zaznajomienie się z podstawowymi cechami właśnej instalacji.

Cieknący zawór wodociągowy jest typową próbą umiejętności majsterkowicza. Kto potrafi naprawić zawór wodociągowy, ten może zajmować się znacznie trudniejszymi naprawami. Najczęściej spotykane zawory składają się z części dolnej, połączonej na stałe z przewodem wodociągowym (a często również z umywalką), i z ruchomej części górnej, do której należy również pokrętło. Każdą naprawę zaworu należy rozpocząć od zamknięcia dopływu wody. W nowych urządzeniach zawór zamykający wodę znajduje się pod umywalką. Jeśli umywalka ma oddzielne doprowadzenie wody zimnej i ciepłej, to istnieją dwa zawory odcinające dopływ. Oczywiście należy zamknąć obydwa. W starych urząclzedach należy zakręcić zawór główny w piwnicy (zazwyczaj w bezpośrednim sąsiedztwie wodomierza). Istnieją również zawory odcinające w mieszkaniach.


Przyczyną nieszczelności zaworu jest najczęściej zużycie się jednej z trzech uszczelek. Jeśli woda wydobywa się od góry w sąsiedztwie pokrętła, to bardzo często wystarczy mocniejsze dokręcenie nakrętki przy dławnicy. Można to zrobić szczypcami nastawnymi do rur, ale lepiej rozsuwalnym kluczem główkowym (nie należy kupować zbyt małego). Jeśli dociągnięcie nakrętki nie pomaga, wówczas należy nakrętkę odkręcić. Sznur uszczelniający, który znajduje się pod nią, należy wyłuskać igłą i zastąpić nowym. Nakrętki dławnicy na kurkach wodociągowych o budowie “klasycznej” są łatwo dostępne. Nowoczesne zawory z obudowaną górną częścią są trudniejsze do naprawy. W tym przypadku trzeba najpierw odkręcić śrubę mocującą pokrętło i zdjąć pokrętło.