Dla budujących

Łączenie elementów drewnianych

Przy tego typu łączeniach większą rolę spełnia klej, można więc połączenie minimalnie osłabić, stosując śruby wpuszczane. Wpłynie to dodatnio na estetykę. Przy zastosowaniu śrub wpuszczanych trzeba poszerzyć otwory, aby po skręceniu elementów łby śrub znalazły się poniżej powierzchni płaszczyzny. Umożliwi to wstawienie małych drewnianych kołeczków, które po zrównaniu z płaszczyzną płyty będą widoczne w postaci delikatnych kółek, o innym rysunku drewna. Kołeczki należy wykonać z listwy toczonej z dość miękkiego drewna, zaokrąglając brzegi z jednej strony, w celu ułatwienia wbijania. Umoczone w rzadkim kleju stolarskim kołeczki wbija się lekko młotkiem, a wystające części ścina równo z płaszczyzną płyty za pomocą ostrego noża, a następnie wygładza papierem ściernym.
Zasada podobna do opisanej obowiązuje przy wykonaniu złączy na kołki. Najpierw należy dopasować dwa elementy drewniane, oznaczyć, a następnie wywiercić otwory na osadzenie kołków. Należy przy tym zwrócić uwagę, aby średnica gniazd na kołki wynosiła nie mniej niż 2-3 mm.
Omawiane sposoby łączenia dotyczą elementów o jednakowej grubości. Przy łączeniu płyty grubej z cienką (np. półka i plecy półki) należy stosować gwoździe lub wkręty. Płytę cienką mocuje się zawsze do płyty grubej, pamiętając że długość gwoździ lub wkrętów powinna równać się trzykrotnej grubości elementu mocowanego.


Łączenie listew i łat wykonuje się na podobnej zasadzie jak złącza na wczepy. Wycięcia zwiększają płaszczyznę styku elementów sklejanych. Listwy należy łączyć klejem stolarskim, natomiast wkręty lub gwoździe spełniają tu tylko rolę pomocniczą.
Jeśli wykonuje się np. meblościankę lub drabinki do oparcia półek, to kilka elementów pionowych łączy się jednym ciągłym elementem poziomym. Zasadą powinno być ustabilizowanie pionowego elementu powtarzającego się (drabinki) za pomocą złączy — z elementem poziomym przy jednoczesnym zwróceniu uwagi, aby złącze to nie osłabiło elementu ciągłego. Podobne złącze, tylko o dłuższej płaszczyźnie styku, wykonuje się w przypadku konieczności przedłużenia listwy. Jest ono również łączone klejem stolarskim.
Wszystkie połączenia powinny być tak wykonane, aby elementy przenikające się wychodziły poza swoje gabaryty. Po stężeniu kleju można je łatwo ściąć, natomiast bardzo małych nawet braków nie da się już uzupełnić. Wystające części złączy ścina się zazwyczaj strugiem, pamiętając o kierunku pracy: tzn. ostrze struga prowadzi się od krawędzi do środka elementu. Przy ruchu w odwrotnym kierunku można spowodować odłupanie krawędzi.
Złącza wykończa się również pilnikiem do drewna. Jest to jednak trudniejsze, gdyż pilnik powoduje zadzieranie powierzchni drewna, co wymaga z kolei uciążliwego wygładzania papierem ściernym.