Dla budujących

Klajstry i kleje stolarskie

Klej kazeinowy (stosowany na zimno) jest również pochodzenia zwierzęcego i składa się z kazeiny potraktowanej wapnem. Klej kazeinowy, stosowany niemal wyłącznie do łączenia części drewnianych, rozrabia się w zimnej wodzie, po czym pozostawia przez kilka minut w celu napęcznienia; w tym stanie można go używać w ciągu około dwu godzin. Ilość dodanej wody musi być zgodna ściśle z przepisem podanym przez wytwórcę. Świeżo rozrobiony klej ma gęstość kremu, ale po napęcznieniu staje się bardziej ciekły. Klej kazeinowy zachowuje swą trwałość w warunkach wilgotnych, ale nie jest wodoodporny. Czas schnięcia aż do osiągnięcia pełnej twardości wynosi 24 godziny. W warsztacie domowym jest ciągle jeszcze przydatny, ale również w dużym stopniu zastępowany np. klejem Poliwinioctanowym.

Klej syntetyczny (z żywic sztucznych) sprzedawany jest w postaci proszku i musi być rozrabiany w specjalnym utwardzaczu. Klej ten nadaje się szczególnie dobrze do takich połączeń części drewnianych, które poddawane są silnym wpływom atmosferycznym, bowiem jest całkowicie odporny na działanie wody gorąca. Przepis użycia musi być ściśle respektowany.

Klej poliwinylooctanowy (klej do drewna) sprzedawany jest w stanie gotowym do użytku w tubkach lub puszkach. Nadaje się do wszelkich połączeń części drewnianych (również do okleinowania), a także do naklejania fotografii na drewno i sklejania skóry, filcu lub materiałów tekstylnych z drewnem. Klej ten ma kolor mleczny, łatwo jest nakładać go pędzlem, można nieco rozcieńczyć wodą; po wyschnięciu staje się bezbarwny.
Zazwyczaj wystarczy pociągnięcie klejem tylko jednej z klejonych powierzchni. Jedynie wówczas, gdy powierzchnie są silnie nasiąkliwe, trzeba obydwie smarować klejem. Sklejane kawałki po przyłożeniu do siebie należy docisnąć i zależnie od rodzaju drewna, jego wilgotności i temperatury pozostawić w tym stanie na 20-60 minut. Klej poliwinylooctanowy nie powinien stykać się z metalami ze względu na to, że może je zafarbować. Narzędzia pobrudzone klejem natychmiast po użyciu należy wymyć w zimnej wodzie, gdyż zaschnięte resztki kleju są nierozpuszczalne.