Jak znaleźć właściciela działki?

Autor Albert

Znalezienie właściciela działki nie jest proste. Pierwszą czynnością, która przyjdzie na myśl osobie nieobeznanej z tematem jest wypytanie sąsiadów. Jednak nie zawsze jest to możliwe, a często okazuje się nieskuteczne. W wielu przypadkach ludzie nie mają pojęcia, kto jest właścicielem przylegającego do ich działki grunt zwłaszcza, gdy nie jest on zabudowany. Dostępnych jest kilka innych sposobów na znalezienie właściciela działki.

Numer księgi wieczystej – po numerze działki

Dane właściciela można znaleźć zaglądając do ksiąg wieczystych. W nich znajdziemy informacje o stanie prawnym nieruchomości, oraz komu i jakie przysługują do niej prawa. Na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości udostępniona jest publiczna przeglądarka ksiąg wieczystych. Bardzo łatwo więc zajrzeć do nich i znaleźć informacje o gruncie, ale pod warunkiem, że znamy jej numer. Jest kilka możliwości ustalenia numeru księgi wieczystej, jednym z nich jest sprawdzenie po numerze działki.

Gdzie i jak sprawdzić numer księgi wieczystej?

Znając numer ewidencyjny działki możemy złożyć stosowny wniosek do Sądu Rejonowego właściwego dla miejsca położenia nieruchomości i wykazać w nim interes prawny do nieruchomości. Innym sposobem jest ustalenie numeru księgi wieczystej przez internet. Dostępnych jest wiele serwisów umożliwiających sprawdzenie numeru księgi po numerze działki lub adresie nieruchomości.

Zobacz także: Wymiarowanie elementów

Wyszukiwanie ksiąg wieczystych

a) Wyszukiwanie po adresie

Ustalenie poprawnego adresu nieruchomości jest jedną z dróg umożliwiających poprawne wyszukanie ksiąg wieczystych. W internecie znajdziemy kilka serwisów pozwalających ustalenie adresu poprzez poprawne wskazanie działki na mapie.

b) Wyszukiwanie po numerze działki

Każda działka posiada swój własny unikalny numer. Składa się on z szeregu cyfr oznaczających kolejno – województwa, powiat, gminę, obręb ewidencji w gminie i numer działki.

Określenie adresu administracyjnego działki – mapy działek budowlanych

Wspomniane mapy działek budowlanych to bardzo przydatne narzędzie. Jedna z darmowych map budowlanych znajduje się na stronie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii – Geoportal. Strona możliwa przeglądanie, znajdujących się na obszarze całej Polski działek budowlanych.

Za pomocą tego narzędzia można uzyskać, miedzy innymi adres administracyjny. Jest do dość proste, wystarczy wyszukać działkę na mapie i kliknąć w jej obszar. Przykładowo, pod adresem 100403_2.0024.377 kryje się działka znajdująca się w województwie łódzkim, powiecie łęczyckim, gminie Góra Św. Małgorzaty, obrębie Tum.

Jak sprawdzić numer ewidencyjny działki?

Ostatnią składową adresu administracyjnego działki jest jej numer ewidencyjny. Numer ewidencyjny działki można sprawdzić za pomocą wyżej wspomnianego narzędzia. Dla naszej przykładowej działki będzie to numer 377. Można go również uzyskać w Państwowej Ewidencji Gruntów, które mieszczą się w Starostwach Powiatowych. Znając numer działki i wiedząc w jakim położona jest obrębie ewidencyjnym możemy wyszukać numer księgi wieczystej, a z jego pomocą zajrzeć do nich i znaleźć właściciela działki.