Dla budujących

Jak posługiwać się farbami i lakierami

Dobór pędzli decyduje o wynikach prac malarskich. Pędzle niskiego gatunku można stosować najwyżej przy prostych pracach (malowanie płotu, impregnowanie drewna). Do farb olejnych i lakierów odpowiednie są pędzle okrągłe i płaskie.
– Pędzle okrągłe (pierścieniowe) stosowane są do wszystkich niemal prac malarskich. Do malowania okien i małych mebli nadają się pędzle o średnicach 25 i 35 mm. Do większych powierzchni nadają się pędzle o średnicy 40 i 45 mm. Wszystkie pędzle powinny być odpowiednia związane. Jeśli szczecina zostanie znacznie starta, wówczas można odwinąć sznurek o kilka spirali i ponownie związać szczecinę na pewnej wysokości.
– Do lakieru stosujemy zarówno pędzle płaskie, jak i owalne. Przy tego rodzaju pędzlach osiągnąć można gładką i równomierną powierzchnię lakierowaną.
– Małe pędzle okrągłe lub płaskie służą do nakładania mniejszych płaszczyzn oraz do malowania listewek.


– Do malowania kaloryferów służą specjalne pędzle; mają one różne wielkości i są tak skonstruowane, że można nimi malować skośne płaszczyzny i dotrzeć do niewidocznych miejsc kaloryfera.
– Do malowania większych powierzchni są odpowiednie pędzle szerokie (płaskie).
– Ławkowce do malowania sufitów lub ścian są klasycznymi narzędziami do farb wapiennych, klejowych lub emulsyjnych. Jeden ławkowiec do malowania ścian i sufitu starczyć może na całe życie, jeśli kupi się go dobrej jakości i starannie pielęgnuje. Konserwacja pędzli zaczyna się od ścisłego przestrzegania zasady, że pędzla nigdy nie stawiamy na szczecinie. Najlepiej przyzwyczaić się do zawieszania pędzla, zwłaszcza po umyciu. Jeżeli pędzel przez nieuwagę naszą bardzo stwardniał, skuteczne może okazać się pławienie go w rozpuszczalniku. W ogóle należy pędzle czyścić po każdym zakończeniu pracy w rozpuszczalniku odpowiednim do danej farby. Przy wapniej farbie klejowej i emulsyjnej należy myć je w wodzie, przy lakierach, np. lakierze olejnym i na sztucznych żywicach, należy myć pędzkl w benzynie lakowej albo rozcieńczalniku, przy lakierze nitro — w rozcieńczalniku nitro, a przy lakierze spirytusowym — w spirytusie. Można także zastosować płyny do czyszczenia pędzli. Dobrze wyciśnięty pędzel zwilżamy tym płynem silnie wyciskamy, po czym należy pędzel tylko wypłukać w czystej wodzie, środek oczyszczający bowiem sprawił, iż resztki będą mogły rozpuścić się dopiero w wodzie. Do rąk zabrudzonych farbą również można używać tego płynu oczyszczającego.
Przy krótkich przerwach w pracy wystarczy zawiesić pędzel w puszce z wodą.