Budowa domu – od czego zacząć?

Autor Albert

Budowa domu do jedna z najważniejszych decyzji w życiu człowieka. Jest to też ogromny wydatek, czasem powiązany z zaciągnięciem kredytu hipotecznego na wiele lat. Dlatego wszystkie kwestie związane z budową należy bardzo dokładnie przemyśleć i przygotować. Warto również zdać sobie sprawę z tego, iż zanim pierwsza cegła zostanie położona u podstaw fundamentów naszego nowego domu, czeka nas szereg formalności, których należy dopełnić w celu przygotowania się zarówno od strony prawnej, jak i kosztowej do tej inwestycji.

Budowanie domu – formalności

Jeżeli na działce, na której planujemy budowę domu, istnieje plan miejscowy, należy taki wypis i wyrys planu wraz z mapą niezbędną do celów projektowych pozyskać. Dodatkowo jeszcze przed rozpoczęciem budowy, należy uzyskać wszystkie pozwolenia na przyłączenie się do sieci wodociągowej, gazowej i elektrycznej. Powyższe dokumenty są niezbędne do złożenia wniosku o warunki zabudowy. Ważność takiego dokumentu jest bezterminowa, o ile dotrzymane są wszystkie warunki zawarte w dokumencie. Kolejnym niezbędnym formalnym krokiem jest stworzenie projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego, który możemy zlecić architektowi zarówno w ramach indywidualnego zlecenia lub wybrać rozwiązanie katalogowe, które z natury jest o wiele tańsze. Wszystkie dokumenty składające się na projekt składają się z 4 części: Projektu zagospodarowania działki, informacji o obszarze oddziaływania obiektu, projektu architektoniczno-budowlanego oraz ewentualnych załączników z uzgodnieniami.

Pozwolenie na budowę domu – koszt

W celu otrzymania pozwolenia na budowę domu, musimy pokazać wszystkie opisane powyżej dokumenty. Najdroższą składową kompletu dokumentacji jest projekt budowlany, którego cena oscyluje w granicach 3 tysięcy złotych. Sama mapa do celów projektowych to koszt około 1 tysiąc złotych. Warunki zabudowy to koszt 110 złotych. Zależnie od sytuacji, niezbędny może okazać się zezwolenie na lokalizację zjazdu, która tóre kosztuje 80 złotych lub projekt przebudowy takiego zjazdu, gdzie cena zaczyna się od 1000 złotych. Można więc przewidzieć, iż same koszty pozwolenia na budowę domu wyniosą nas około 5000 złotych. Należy wziąć pod uwagę fakt, iż mogą zdarzyć się pewne dodatkowe koszta, których wartość warto na wszelki wypadek wycenić od 20 do 50% wartości kosztów dotychczas zaplanowanych. Taki zapas umożliwi nam większą swobodę działania, a osoba starająca się załatwić wszystkie formalności uniknie stresu spowodowanego podwyższonymi kosztami.

O czym nie wolno zapomnieć podczas budowy domu – podstawowe dokumenty

Po uzyskaniu Pozwolenia na budowę domu, warto pamiętać o zgłoszeniu budowy domu, co powinno zostać potwierdzone pismem wyrażającym zgodę odpowiedniego urzędu na rozpoczęcie prac budowlanych.  Po otrzymaniu zgody na budowę powinniśmy otrzymać 2 egzemplarze podpisanego projektu budowlanego oraz dziennik budowy, który możemy uzyskać w starostwie powiatowym. Ów dziennik powinien być prowadzony przez kierownika budowy. By dopełnić formalności, niezbędne jest również wywieszenie tablicy informacyjnej o budowie.

Budowanie domu – działania przygotowawcze

Po uzupełnieniu wszystkich braków formalnych i dokumentacyjnych, przygotowanie budowy powinno być uzupełnione o wykonanie niwelacji terenu, wytyczenie geodezyjne budynku na działce, zagospodarowanie działki na poziomie wstępnym oraz wykonanie przyłącza elektrycznego, które jest niezbędne do realizacji naszej budowy.