Powlekanie i malowanie drewna

W zasadzie istnieją dwa sposoby wykończenia powierzchni drewna. Jeden – zwany inaczej uszlachetnianiem powierzchni — polega na wydobyciu z naturalnej struktury drewna całej jego krasy dekoracyjnej. Barwienie, bielenie i powlekanie (od matowania przez lakierowanie do polerowania) są to właściwe techniki powierzchniowego uszlachetnienia wyrobów z drewna.

Szklenie otworów

Do wstępnych czynności należy przygotowanie wrębu (rowka): usunięcie kawałków kitu i tkwiących tam gwoździków (szpilek) oraz dokładne oczyszczenie. Wrąb w nowym drewnie powinien być zagruntowany. Czynnością pozornie najtrudniejszą jest przycięcie szyby. Do cięcia szyb lub raczej do wykonania rysy na ich powierzchni służy diament lub odpowiednie kółko stalowe. Wymiary szyby muszą być mniejsze od wymiarów …

Drzwi i okucia drzwiowe

Obecnie produkowane są drzwi gładkie, składające się z drewnianej ramy, dwustronnie obitej twardą płytą spilśnioną. Wewnątrz mieszkania drzwi mogą być pełne lub szklone. Drzwi zewnętrzne (wejściowe) to drzwi gładkie, o konstrukcji ramowej, które powinny być wzmocnione przez wypełnienie drewnem całej płaszczyzny między dwiema płytami spilśnionymi.

Malowanie stolarki okiennej i drzwiowej

Przed przystąpieniem do malowania stolarki okiennej lub drzwiowej należy zagruntować świeże drewno lub — w przypadku odnawiania — usunąć zniszczoną farbę. Gruntowanie drewna pokostem lub ksylamitem ma na celu zabezpieczenie farby przed utratą pokostu. Pokost — od dawna stosowany — ma jednak pewną wadę, tzn. bardzo długo schnie, a farbę można kłaść dopiero wtedy, gdy …

Konserwacja zawiasów i zamków

Konserwacja zawiasów ogranicza się w zasadzie do ich oliwienia, które ma na celu zlikwidowanie skrzypienia drzwi oraz ułatwienie otwierania i zamykania. Aby dokładnie naoliwić zawiasy, trzeba unieść skrzydła drzwi. Jest to czynność dość uciążliwa, ze względu na ciężar drzwi i możliwość wypadnięcia ich z zawiasów.

Mocowanie dodatkowych zamków

Pracę rozpoczyna się od wyznaczenia na płaszczyźnie drzwi punktów zamocowania zamka. Następnie przytwierdza się go wkrętami. Dopiero po przytwierdzeniu zamka przystępuje się do mocowania drugiej jego części, stanowiącej punkt oporu. Element ten przykręca się do ościeżnicy. W celu dokładnego dopasowania dwu części, zamek ustawia się w pozycji zamkniętej, z wysuniętym ryglem. Ustala się wysokość zamocowania …

Drobne naprawy stolarki okiennej

Najczęściej spotykanymi usterkami okien jest nieszczelność. Powoduje ona przy silnym wietrze zbyt duże wyziębienie mieszkania i przeciekanie wody podczas deszczu przez dolną partię okna, a także trudne zamykanie okna. Usterki te powstają wskutek tego, że drewno schnąc ulega odkształceniu i kurczy się, a ościeżnice nie zawsze wykonane są z idealnie suchego drewna i stąd po …