Wybijanie otworu w materiale o mniejszej twardości

Otwory w ścianach z gruzobetonu, żużlobetonu, gazobetonu lub cegły, a więc w ścianach mniej twardych niż żwirobeton, można wywiercić wiertarką lub wykonać specjalnym wybijakiem do cegły. Średnice otworów wykonanych tym narzędziem będą trochę większe niż przy użyciu wiertarki, ponieważ w części pracującej znajduje się otwór o określonej wielkości.

Wiórkowanie posadzki

Technicznie łatwiejsze od cyklinowania, choć również uciążliwe, jest wiórkowanie posadzki. Daje ono jednak gorsze efekty. Cyklinując usuwa się tylko wystające części klepek, przy wiórkowaniu natomiast zdziera się równomiernie całą ich powierzchnię. Jeżeli między klepkami są różnice wysokości, pozostaną one nadal.

Boazerie

Drewniane okładziny ścienne stosuje się wszędzie tam, gdzie ściana narażona jest na zabrudzenie, np. w przedpokoju. Okładzina nie może dotykać bezpośrednio do ściany, należy więc pozostawić odpowiednią przestrzeń, umożliwiającą ruch powietrza i zabezpieczającą drewno przed odkształceniem, np. w przypadku wilgoci.

Kołki wstrzeliwane

Wykuwanie otworów w betonie należy do czynności uciążliwych i powinno być ograniczone do sporadycznych przypadków. Jeżeli natomiast planuje się wykonanie wielu otworów, bardziej skuteczne jest skorzystanie z usług fachowca wstrzeliwującego kołki stalowe.

Dopasowanie i klejenie płytek

Pracę należy rozpocząć od wyznaczenia osi pomieszczenia i kątów kierunkowych spoin. Płytki układa się w kierunku od obranych osi do ścian. Końcowe płytki powinny być bardzo starannie dopasowane i przycięte. Każdą płytkę należy dopasować osobno, gdyż nie zawsze obrys podłogi zachowuje kąty proste. Po narysowaniu spoin na podkładzie można przystąpić do przycinania płytek.

Mocowanie dodatkowych zamków

Pracę rozpoczyna się od wyznaczenia na płaszczyźnie drzwi punktów zamocowania zamka. Następnie przytwierdza się go wkrętami. Dopiero po przytwierdzeniu zamka przystępuje się do mocowania drugiej jego części, stanowiącej punkt oporu. Element ten przykręca się do ościeżnicy. W celu dokładnego dopasowania dwu części, zamek ustawia się w pozycji zamkniętej, z wysuniętym ryglem. Ustala się wysokość zamocowania …

Wiercenie otworu w materiale o dużej twardości

W celu osadzenia haka w betonie dużej twardości należy wywiercić otwór o średnicy 7-8 mm. Najlepiej posłużyć się wiertarką obrotową, którą z powodzeniem można zastąpić zwykłą wiertarką elektryczną. Trzeba do niej założyć specjalne wiertło z nakładką i w czasie pracy przyciskać narzędzie bardzo silnie do betonu. Zwykła wiertarka elektryczna ma niewielkie obroty i łatwo się …

Oprawianie i naklejanie fotografii i reprodukcji

Fotografie lub reprodukcje wykonywane są najczęściej na cienkim kartonie, który szybko ulega odkształceniu lub zniszczeniu. Trzeba więc zabezpieczyć go oraz usztywnić eksponowaną płaszczyznę. Najczęściej umieszczamy fotografię lub reprodukcję za szkłem w ramce. W ramce układa się najpierw szkło, potem eksponowaną reprodukcję i na końcu sztywną tekturę lub sklejkę. Wszystkie te warstwy zabezpiecza się przed wypadnięciem …

Oznaczenie otworu na osadzenie haka

Przed wykonaniem otworów w ścianie lub suficie należy dokładnie określić usytuowanie haka. Nie wystarczy oznaczyć go punktem. Trzeba wyznaczyć oś haka przez dwie linie przecinające się pod kątem prostym, co zapobiega niedokładnościom, które mogą powstać w czasie wiercenia otworu.